Výzva k účasti v mezinárodní dramatické soutěži

Státní divadlo v Norimberku ve spolupráci s Divadlem F. X. Šaldy Liberec vyhlašuje dramatickou soutěž pro české a slovenské autory.

Státní divadlo v Norimberku vyhlašuje další ročník renomovaného festivalu a dramatické soutěže Hovory o hranicích (Talking About Borders), který se tentokrát zaměří na Českou a Slovenskou republiku. Pro české a slovenské dramatiky se tak otevírá jedinečná možnost uspět na mezinárodním poli – představit své hry v německém prostředí. Vítězný text se dokonce dočká nastudování na prknech norimberského divadla!

Vznik festivalu a s ním spojené dramatické soutěže, věnované zemím východní a střední Evropy, inicioval v roce 2004 režisér a dramaturg Dr. Christian Papke. Od té doby se soutěže zúčastnily stovky autorů ze zemí jako Makedonie, Srbsko, Chorvatsko, Ukrajina, Gruzie nebo naposledy Polsko.

Letos se pozornost organizátorů tedy zaměřila společně na Českou a Slovenskou republiku, jejichž autory norimberské divadlo vyzývá k napsání původní divadelní hry na téma „Hovory o hranicích: Životní zkušenost v časech společenské proměny.“ Hry je třeba odeslat organizátorovi soutěže do 1. května 2017, poté je posoudí odborná porota, která v průběhu června 2017 vyhlásí výsledky.

Vítězný text bude oceněn částkou 3500 euro a Státní divadlo v Norimberku jej v sezóně 2017/18 nastuduje jako regulérní inscenaci. Druhé místo bude ohodnoceno částkou 2000 euro, třetí částkou 1500 euro. Jednu z her, které se umístí na druhém nebo třetím místě, v roce 2018 uvede Divadlo F. X. Šaldy, které je regionálním organizátorem této soutěže.

Zúčastnit se může kdokoliv, kdo v současné době žije v České nebo Slovenské republice a kdo se v dané zemi narodil, má její občanství nebo žil na jejím území nejméně patnáct let. Hra musí být napsána v češtině nebo slovenštině a odevzdána jak v původním znění, tak v pracovním překladu do angličtiny nebo němčiny. Tento překlad je pouze informativní a nemusí splňovat vysoké nároky kladené na umělecký převod. Vítězný text pro svou inscenaci nechá posléze norimberské divadlo na své náklady přeložit znovu. Každý autor smí přihlásit pouze jednu hru, dosud nikdy neuvedenou, ani nepublikovanou (a to ani časopisecky nebo třeba na internetu). Hra musí mít celovečerní rozsah (nejméně 70 minut) a musí ji být možné nastudovat s maximálně pěti herci. Více viz podmínky účasti níže.

V případě jakýchkoliv dotazů se potenciální účastníci soutěže mohou obracet buď přímo na ředitele soutěže Dr. Christiana Papkeho (v němčině nebo angličtině), nebo na uměleckého šéfa činohry Divadla F. X. Šaldy Šimona Dominika.

 

Dr. Christian Papke, Staatstheater Nürnberg

Richard-Wagner-Platz 2‐10, DE-90443, Nürnberg

Tel.: 0911 231 23326

Email: christian.papke@staatstheater.nuernberg.de

Šimon Dominik, Divadlo F. X. Šaldy

Zhořelecká 344/5, 460 01, Liberec

Tel.: 487 377 319

Email: dominik@saldovo-divadlo.cz


Hovory o hranicích: podmínky účasti v dramatické soutěži

(Anglická verze podmínek ke staření ZDE)

1. Všeobecné informace

Mezinárodní dramatická soutěž a festival Hovory o hranicích (Talking About Borders) se konají každoročně už od roku 2005, kdy byly založeny pro středo- a východoevropské země.

V sezóně 2016/17 budou partnery festivalu i soutěže Slovensko a Česká republika. Hovory o hranicích jsou jednou z nejrenomovanějších dramatických soutěží ve východní Evropě. Vyzýváme autory z partnerských zemí, aby do soutěže zaslali své texty, které posoudí porota složená z profesionálů pracujících v oblasti kultury. Vítězný text bude oceněn částkou 3500 euro, organizátoři soutěže zajistí jeho překlad do němčiny a zaručí jeho premiérové uvedení ve Státním divadle v Norimberku v sezóně 2017/18.

V rámci slavnostního vyhlašování cen bude hra navíc představena ve formě scénického čtení za účasti autora, který bude na ceremoniál pozván (dopravu a ubytování hradí organizátor).

Porota udělí celkem tři ceny. Druhé místo bude ohodnoceno částkou 2000 euro, třetí částkou 1500 euro.

Divadlo F. X. Šaldy v Liberci uvede ve světové premiéře jeden z textů, jež se umístí na druhém a třetím místě.

Mezinárodní dramatickou soutěž Hovory o hranicích pořádá Státní divadlo v Norimberku za podpory firmy Datev a ve spolupráci s různými místními partnery.

2. Podmínky účasti

Hru může do soutěže zaslat každý, kdo v současné době žije v České nebo Slovenské republice a kdo se v dané zemi narodil, má její občanství nebo žil na jejím území nejméně patnáct let.

Hra musí být napsána česky nebo slovensky.

Vedle původního textu musí být předložen i pracovní překlad do němčiny nebo angličtiny. Tento překlad bude použit pouze pro administrativní účely.

Každý autor smí přihlásit pouze jednu hru.

Přihlásit lze pouze hru, která dosud nebyla ani uvedena (a to ani jako scénické čtení), ani nevyšla tiskem (ani časopisecky).

Hra se musí zabývat tématem soutěže: „Hovory o hranicích: Životní zkušenost v časech společenské proměny.“

Hru bude možné nastudovat maximálně s pěti herci. Minimální počet herců není stanoven.

Hra musí mít celovečerní rozsah (minimální délka 70 minut).

Účastníci soutěže postupují práva způsobem popsaným v odstavci 3.

3. Všichni účastníci postupují organizátorovi svá práva následujícím způsobem:

Neexkluzivní, neomezené právo přeložit a vydat hru tiskem bez nároku na odměnu například v antologii.

Účastníci se shodují na následujících podmínkách pro oceněné texty:

Autoři postupují organizátorům exkluzivní právo přeložit a vydat tiskem oceněné texty v délce trvání jednoho roku, která začíná okamžikem převzetí ceny.

Autoři postupují exkluzivní práva pro nastudování a uvádění hry po dobu maximálně dvou let od vyhlášení výsledků soutěže a s maximálním počtem 14 veřejných představení.

Autoři souhlasí s tím, že za toto období a tento počet představení nedostanou žádnou další finanční odměnu nad rámec zmíněné výhry, tj. 3500, resp. 2000, resp. 1500 euro.

4. Odevzdání textů

Texty je třeba odeslat tak, aby je organizátor obdržel nejpozději 1. května 2017.

Je třeba zaslat tyto dokumenty:

1. Hru v původním jazyce

2. Hru v anglické nebo německé verzi

3. Základní informace o autorovi (CV) v angličtině nebo němčině

4. Podepsanou kopii (scan) těchto všeobecných podmínek v angličtině (ke stažení na webu Divadla F. X. Šaldy nebo na webu Státního divadla v Norimberku)

Uvedené dokumenty zašlete, prosím, na adresu:

Christian Papke, Staatstheater Nürnberg, Richard-Wagner-Platz 2, DE-90443, Nürnberg

Na obálku, prosím, napište heslo: Drama Contest.

Výše uvedené dokumenty lze zaslat i emailem na adresu:

christian.papke@staatstheater.nuernberg.de

Bližší informace o Státním divadle v Norimberku i o soutěži samotné se lze dočíst v angličtině nebo němčině na webové adrese: https://www.staatstheater--‐nuernberg.de (odkaz „Wettbewerbe“).

Reklamace stran ztracených dokumentů nebudou uznány. Zaslané dokumenty nebudou vráceny.

5. Ocenění a jurisdikce

Všechny odevzdané hry budou v anonymizované podobě předány mezinárodní porotě.

Porotu tvoří 5 profesionálních členů, z nichž jeden bude české a jeden slovenské národnosti.

Porota oznámí vítěze v polovině června 2017 na tiskové konferenci.

Porota dospěje k rozhodnutí písemným hlasováním.

Průběh rozhodovacího procesu nebude zveřejněn, ani na veřejnosti probírán.

Rozhodnutí poroty je konečné.

V případě jakýchkoli neshod týkajících se autorových práv, překladu, vydání tiskem nebo inscenování účastníci souhlasí s německou jurisdikcí a přidělením případu k soudům města Norimberku.Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Edice Box

Norské fondy

Pražské Quadriennale - mezinárodní soutěžní přehlídka scénografie a divadelní architektury

IDU na Facebooku:

↑ nahoru