Rezidence od muzea současného a moderního umění Es Baluard (Palma de Mallorca) - výzva

Rezidenční pobyty obdrží 6 vybraných, visuálních umělců. Projekt se koná v rámci evropské sítě pro spolupráci 7 kulturních organizací SPUR/ETATEC. Uzávěrka přihlášek je 15. listopadu 2016.

Rezidence/granty jsou určeny k realizaci výzkumných a kreativních aktivit. Mezinárodní umělci budou při rezidenčním pobytu odborně vedeni a jejich setrvání bude dva měsíce či dva týdny, na jednom z center institucionální sítě. Poskytnut bude také individuální příspěvěk ve výši 3 600 eur určený na náklady spojené s vlastní prací, cestovné a běžné výdaje.

Samotný rámcový projekt SPUR/ETATEC 16-18 vytváří evropskou kulturní síť, jež spojuje 7 kulturních organizací operujících na místní a mezinárodní úrovni, primárně se orientujících na visuální umění. Prvním z cílů projektu je rozvoj inovativních projektů pro budování odborných kapacit, mezinárodní mobilitu umělců, stimulaci kreativní ekonomiky a objevování nových pracovních modelů.  Dalším z cílů je implemntace mezinárodních procesů společného managementu mezi jednotlivými organizaemi, pro usnadnění vzájemné spolupráce, znalostní výměnu a následné vyrvoření evropské banky exportu-schopných a znovuvyužitelných zdrojů pro utváření dalších profesních kapacit v oboru.

Podrobnosti, seznam zapojených institucí i přihlášku najdete v přiloženém dokumentu výzvy.

Dokument výzvy

W http://www.esbaluard.org/en/noticies/781/convocatoria-para-artistas-europeos-en-residencia-proyecto-the-spur-etacec-16-18

E call@thespur.eu  Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Edice Box

Norské fondy

Pražské Quadriennale - mezinárodní soutěžní přehlídka scénografie a divadelní architektury

IDU na Facebooku:

↑ nahoru