Pozvánka na mezinárodní participační a participativní konferenci OVER THE EDGE / ZA HRANOU

Kdy jste se ve své umělecké tvorbě ocitli za hranou? Přijeďte o tom diskutovat s českými i zahraničními umělci a kurátory na konferenci do Olomouce!

Institut umění – Divadelní ústav srdečně zve na Mezinárodní participační a participativní konferenci  OVER THE EDGE / ZA HRANOU, RISK, FEAR AND COURAGE IN (THEATRE) CREATION / RISK, STRACH A ODVAHA V (DIVADELNÍ) TVORBĚ, kterou pořádá v rámci projektu Create to Connect a ve spolupráci s Univerzitou Palackého (Katedra divadelních a filmových studií), festivalem Divadelní Flóra a Divadlem na cucky. Na konferenci se bude diskutovat o různých aspektech společenských a politických dopadů divadelní tvorby se zvláštním akcentem na participativní projekty, jako jsou osobní motivace, způsoby uměleckého vyjádření, vztah ke zřizovatelům/donorům a publiku. Konference proběhne 13. – 14. května 2017 v Olomouci. 

Motto: Jsme si vědomi toho, že umělecký a kulturní sektor musí reagovat na současnou krizi, tedy především na neuralgické body, jako je nezájem občanů o veřejnou sféru, malá participace v diskuzi o veřejných záležitostech a mizející pocit sounáležitosti. Právě současné scénické umění má díky přímé interakci mezi umělci a publikem potenciál vytvářet nové komunity a podmínky, ve kterých je možné hledat nové alternativy, naslouchat těm, kteří nemají prostor se projevit, nebo nabídnout příležitost podílet se na veřejných záležitostech. (Create to Connect).

Konference se zúčastní čeští umělci, divadelníci a divadelní odborníci, mezinárodní hosté – umělci, kulturní manažeři a dramaturgové z Francie, Nizozemí, Itálie, Portugalska, Rumunska, Srbska, Slovenska, Švédska a Spojeného království – a studenti divadelních oborů z Olomouce, Brna, Prahy a Bratislavy. Konference je založena na participačním i participativním přístupu. Během prvního PARTICIPAČNÍHO DNE bude mít publikum jedinečnou příležitost setkat se s významnými osobnostmi z České republiky a Evropy a diskutovat s nimi ve formátu kulatých stolů. Druhý PARTICIPATIVNÍ DEN se v panelových diskusích s vybranými umělci zaměří na reflexi společenských kontextů v umělecké tvorbě a na některé problémy z debat během kulatých stolů.

Konferenčním jazykem je angličtina, tlumočení není zajištěno. Druhý konferenční den bude streamován.

PROGRAM

1. PARTICIPAČNÍ DEN (13. května 9:30 - 14:30) Budoucí sídlo Divadla na cucky, Dolní náměstí 42, Olomouc

9:30-10:20 přivítání, úvodní slovo ke konferenci (Martina Pecková Černá, Institut umění – Divadelní ústav, Praha), intervence (Jan Žůrek, Divadlo na cucky, Olomouc)

10:30-11:45 diskuse – moderované kulaté stoly (moderují: Joost Ramaer - Nizozemí, Roman Černík - ČR, Eva Kyselová - ČR/Slovensko, Martina Pecková Černá - ČR, Martin Bernátek - ČR, Una Bauer - Chorvatsko, Livia Andrea Piazza - Itálie, Bojan Djordjev - Srbsko)
společný oběd

12:15-13:30 shrnutí z jednotlivých kulatých stolů

13:30-14:30 moderovaná diskuse (moderují Joost Ramaer, nezávislý novinář, Nizozemí a Martin Bernátek - Katedra divadelních a filmových studií UP, Olomouc) Na kulatých stolech budou participovat: Ricardo Fazzi (Itálie), Amy Sharrocks (VB), Markus Öhrn (Švédsko/Německo), Ivana Rumanová (Slovensko), Lana Zdravković & Nenad Jelesiević (Slovinsko), Tereza Havlíčková (ČR) & André Amálio (Portugalsko), Jan Žůrek (ČR), Lukáš Brychta (ČR), Jiří Havelka (ČR), Petr Michálek (ČR ), Kamila Polívková (ČR), Jan Tošovský (ČR), Jiří Honzírek (ČR), Ewan McLaren (ČR), Jana Svobodová (ČR), Tereza Durdilová (ČR), Jan Mocek (ČR) a zástupci partnerů projektu Create to Connect: Nevenka Koprivšek, Alma R. Selimović, Maja Vižin, Tamara Bračič Vidmar (Bunker, Slovinsko), Mark Deputter (Maria Matos Teatro Municipal, Portugalsko), Rarita Zbranca, Emese Apai, Emilie Zbranca, Petro Ionescu, Raul Coldea (AltArt Foundation, Rumunsko), Frederic Mazelly (Parc et Grande Halle de la Villette, Francie), Nicky Childs, Cath Harrison, Ania Oblowicz (Artsadmin, Spojené království), Eva Neklyaeva, Roberto Naccari (Santarcangelo dei Teatri, Itálie), Mark Yeoman, Mark Hospers (Noorderzon Performing Arts Festival Groningen, Nizozemí), Ellen Walraven (Rotterdamse Schouwburg, Nizozemí), Siniša Ilić (Walking Theory, Srbsko)

2. PARTICIPATIVNÍ DEN (14. května 9:30 - 14:30) Umělecké centrum, Univerzita Palackého, Univerzitní 3, Olomouc, filmový sál (3. patro)

9:30 key note (Alma R. Selimović, Bunker, Lublaň)

10-11:15 panelová diskuse s umělci z České republiky a Evropy společný oběd

13:00-14:15 panelová diskuse s umělci z České republiky a Evropy

(moderují: Joost Ramaer - Nizozemí, Roman Černík - ČR, Martin Bernátek - ČR, Pavel Štorek - ČR, Una Bauer - Chorvatsko, Bojan Djordjev - Srbsko) Panelových diskusí se zúčastní: Ricardo Fazzi (Itálie), Amy Sharrocks (VB), Markus Öhrn (Švédsko/Německo), Ivana Rumanová (Slovensko), Lana Zdravković & Nenad Jelesiević (Slovinsko), Tereza Havlíčková (ČR) & André Amálio (Portugalsko), Lukáš Brychta (ČR), Jiří Havelka (ČR), Petr Michálek (ČR ), Jan Tošovský (ČR)

14:15-14:45 diskuse a závěrečné shrnutí

Create to Connect  je mezinárodní projekt 13 evropských kulturních a výzkumných organizací zaměřený na vytvoření nových modelů spolupráce a dlouhodobých vztahů mezi umělci, publikem, kulturní a odbornou veřejností. Partnerské organizace se podílejí na hledání nových přístupů a produkčních modelů pro práci s publikem.

www.createtoconnect.eu

Konktatkní osoba: Martina Pecková Černá (martina.peckova-cerna@divadlo.cz)


                                              Galerie

Create to Connect 13.-14.5.2017

Celá galerie

Datum publikování: 24.5.2017

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Edice Box

Norské fondy

Pražské Quadriennale - mezinárodní soutěžní přehlídka scénografie a divadelní architektury

IDU na Facebooku:

↑ nahoru