Linked Heritage – koordinace standardů a technologií za účelem obohacení Europeany

Europeana je velký mezinárodní portál (http://www.europeana.eu/portal/), který zpřístupňuje uživatelům digitální zdroje evropských muzeí, knihoven, archivů a audio-vizuálních sbírek. Mezi miliony digitálních objektů, které jsou v Europeaně přístupné, mohou uživatelé najít obrázky (malby, kresby, fotografie, mapy), texty (knihy, periodika, dopisy, deníky a archiválie), zvukové záznamy (hudba i mluvené slovo z gramofonových desek, válečků, magnetofonových pásek i rozhlasového vysílání), videozáznamy (filmy, filmové týdeníky, televizní vysílání).

Portál Europeany je nadále rozvíjen a obohacován prostřednictvím dílčích tematických projektů, které financuje Evropská komise. Mezi tyto projekty patří i Linked Heritage, jehož cílem je nejen obohatit Europeanu o nový obsah z veřejného i soukromého sektoru, ale zaměřuje se také na digitalizační standardy, odbornou terminologii a vývoj nových softwarových nástrojů.

Projekt Linked Heritage se zaměřuje na kulturní dědictví a sdružuje tedy především instituce s kulturním posláním, jako jsou knihovny, archivy, galerie a muzea. Projekt je třicetiměsíční, zahájen byl 1. dubna 2011 a celkově by měl ve výsledku přinést Europeaně obohacení o 3 miliony digitálních objektů.

Konsorcium projektu Linked Heritage zahrnuje zástupce všech hlavních zainteresovaných skupin z 20 evropských zemí, dále z Ruska a Izraele. Patří sem ministerstva a odpovědné vládní organizace, poskytovatelé obsahu a agregátoři, vedoucí výzkumná centra, vydavatelé i malé a střední podniky. Účastníkem za Českou republiku je Institut umění – Divadelní ústav (IDU), který do projektu zapojil své digitalizované sbírky. Největší podíl příspěvku IDU tvoří sbírka divadelních fotografií zdigitalizovaných v minulosti díky grantu Norských fondů.

Podrobnější informace o celém projektu lze získat na webových stránkách http://www.linkedheritage.eu/ nebo na e-mailové adrese alena.souckova@divadlo.cz

       

         

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Edice Box

Norské fondy

Pražské Quadriennale - mezinárodní soutěžní přehlídka scénografie a divadelní architektury

IDU na Facebooku:

Kontakt

Institut umění Divadelní ústav

Celetná 17, 110 00  Praha 1

T: 224 809 111
E: info@idu.cz


Kompletní kontakty

↑ nahoru