Kreativní Evropa představila výsledky podpory českých projektů v roce 2016

Zástupci české kanceláře programu EU Kreativní Evropa ve středu 25. ledna v Praze prezentovali výsledky podpory českých projektů v roce 2016. Program Kreativní Evropa je určen na podporu kulturních a kreativních odvětví a kinematografiena období let 2014–2020. Cílem tohoto programu je vytvořit jednotný rámec pro financování projektů v oblasti scénických umění, výtvarného umění, nakladatelství a literatury, filmu, televize, hudby, mezioborového umění, kulturního dědictví a videoher, maximálně využít synergii mezi různými sektory a zvýšit tak účinnost poskytované podpory.

Program Kreativní Evropa se skládá ze dvou dílčích programů
mezioborové části. Dílčí program MEDIA vznikl na podporu evropské kinematografie a audiovizuálního průmyslu. Dílčí program Kultura podporuje mezinárodní projekty v oblasti kulturních a kreativních odvětví. Mezioborová část zahrnuje nástroj pro finanční záruky, který byl spuštěn v polovině roku 2016. Průběžně formou zvláštních výzev také nabízí prostředky na zpracování studií a sběr dat s cílem zdokonalit argumenty pro strategická opatření nebo prostředky na podporu pilotních projektů.

Celkový rozpočet programu Kreativní Evropa na období 2014–2020 je 1,462 mld. eur.  Na dílčí program MEDIA připadá 56 % (818 720 tis. eur), na dílčí program Kultura 31 % (453 220 tis. eur) a na mezioborovou část 13 % (190 060 tis. eur).

Od července 2016 je v rámci mezioborové části otevřen Záruční fond Kreativní Evropy určený k financování podnikatelských iniciativ v kulturních a kreativních odvětvích. Evropská komise vyhradila na tento finanční mechanismus pro poskytování záruk úvěrovým institucím 121 milionů eur. Záruční fond by měl pomoci zprostředkovat půjčky ve výši přesahující 600 milionů eur. Nástroj je spravován Evropským investičním fondem, jehož prostřednictvím je otevřena výzva pro banky, které mají zájem poskytovat nové produkty – půjčky do kreativních odvětví a školit v tomto smyslu své zaměstnance. Na národní úrovni potom banky budou schopny poskytovat půjčky malým a středním podnikům. V České republice se o tuto možnost zatím zajímá jedna banka.

Kreativní Evropa MEDIA

Program Kreativní Evropa MEDIA podpořil v roce 2016 celkem 90 projek-tů/aktivit žadatelů z České republiky finální částkou 2 042 486 eur.

Příklady konkrétních podpořených projektů:

Visegrad Animation Forum (VAF)

Hlavní organizátor a příjemce grantu v oblasti Přístup na trh: Asociace animovaného filmu

Záměrem VAF je posílení oboru animace v regionu střední a východní Evropy,
a to skrze vytváření příležitostí pro setkání producentů, studií, TV stanic
a filmových distributorů, které by vedly ke spolupráci na animačních projektech. Účastníci mají jedinečnou příležitost zaujmout zahraniční producenty a pomoci tak svému projektu při dalším vývoji a jeho cestě k realizaci. Jádrem programu VAF je soutěž animovaných projektů v kategoriích krátký film a TV seriál, která je doplněna o odborné workshopy na témata týkající se financování vývoje, výroby a distribuce animovaných filmů a seriálů.

Bionaut

Příjemce grantu v oblasti Vývoj – souborné financování

Bionaut je česká filmová a televizní produkce se sídlem v Praze, založená v roce 1999. Zabývá se výrobou hraných, dokumentárních a animovaných filmů
a televizních seriálů. Má tři labely, které poskytují zázemí pro vznik různých žánrů s ohledem na jejich specifičnost: Bionaut Animation pro animaci, Bionaut Docs pro dokumenty a Bionaut Dark pro anglicky mluvené žánrové filmy. Má také sesterské animační studio Kredenc. V roce 2016 Bionaut získal od Kreativní Evropy MEDIA grant na vývoj souboru 3 audiovizuálních děl: Felix, Sára a Mlsné medvědí příběhy, animovaný TV seriál pro děti od 4 do 6 let.

S podporou dílčího programu MEDIA se konají také známé festivaly jako Jeden svět či Febiofest, do českých kin se distribuuje řada evropských filmů, například loňský držitel ceny LUX a European Film Award Toni Erdmann, či funguje online distribuční platforma pro dokumentární filmy DAFilms.com.

Kreativní Evropa Kultura

Program Kreativní Evropa Kultura podpořil v roce 2016 celkem 3 projekty s českou účastí, a to částkou 5 041 989 eur.

Příklady konkrétních podpořených projektů:

Shared Cities: Creative Momentum

Partneři projektu: Goethe Institut Prag, reSITE, Česká centra

Projekt si klade za cíl zlepšit kvalitu života v evropských městech. Zkoumá různé pohledy na sdílení a tvorbu měst a přitom objevuje nové možnosti, jak v nich žít. Společně. Shared Cities: Creative Momentum (SCCM) je cílevědomý kulturní projekt sdružující jedenáct partnerů ze sedmi evropských velkoměst: Bělehradu, Berlína, Bratislavy, Budapešti, Katovic, Prahy a Varšavy. V rámci projektu se v letech 2016 až 2020 odehraje na 150 akcí, které svedou dohromady jednotlivce i komunity, aby spolu vytvářeli sdílené městské prostory. Kreativním centrem projektu je Praha, kde Goethe-Institut spolu s Českými centry
a organizací reSITE tvoří jeho základní tým.

European Orchestra LABoratory II

Partneři projektu: Česká filharmonie

European Orchestra LABoratory usiluje o akcentaci role orchestrů v centru společenského dění, posunutí jejich inspirativní hudební produkce blíže lidem
a zlepšení kvality života.

Česká filharmonie je orchestr, který je doma i na prestižních zahraničních pódiích tradičně vnímán jako reprezentativní zástupce českého hudebního světa. Právě z toho důvodu se hodlá více otevřít občanům osmi sociálně vyloučených lokalit z celé České republiky, lidem převážně romského původu, a nabídnout jim spolupráci na hudebním poli. V projektu, jehož uměleckou ředitelkou je zpěvačka a sbormistryně Ida Kelarová, se filharmonici budou potkávat s obyvateli místních komunit (zejména s dětmi), podělí se s nimi o své hudební zkušenosti a budou s nimi pracovat, zkoušet
i vystupovat. Na komunitní úrovni bude výstupem projektu závěrečný koncert
v každém z osmi míst. Na celonárodní úrovni projekt vyvrcholí koncertem v Rudolfinu, sídle České filharmonie, jehož se zúčastní všechny zapojené komunity spolu s filharmoniky. Talentované děti ze sociálně vyloučených lokalit navíc dostanou příležitost dále rozvíjet hudební nadání ve sborech vedených uměleckým týmem Idy Kelarové, kde jim bude věnována pravidelná péče. Našim hudebníkům chceme dát prostor, aby se v projektu projevili jako tvůrčí
a inspirativní osobnosti, které jsou poznávat odlišné hudební tradice a přístupy v přímém kontaktu s komunitami a zároveň hledat nové cesty, jak sdílet vášeň pro hudbu.

Mezinárodní konference RE:PUBLIKUM 2016

Kancelář Kreativní Evropa v listopadu 2016 v Divadle Archa uspořádala mezinárodní konferenci na téma práce s publikem (audience development).
O inspirativních příkladech z praxe, agenturách věnujících se analýze dat, roli zřizovatelů, o angažovaných kulturních organizacích či úskalích práce s publikem hovořili renomovaní zahraniční i tuzemští odborníci, proběhly specializované workshopy a exkurze v inspirativních kulturních organizacích. Mezi hlavními hosty konference byli Petra Hůlová (spisovatelka, ČR), Steven Hadley (Queen’s University Belfast, Severní Irsko), Kathleen McInnis (See-Through Films, USA), Anne Torreggiani (The Audience Agency, Velká Británie) a Ada Geerdinka (Westfries Museum, Hoorn, Nizozemsko). Konference se konala pod záštitou ministra kultury Mgr. Daniela Hermana.

Při této příležitosti Kancelář Kreativní Evropa vydala publikaci RE:PUBLIKUM 2016. Příležitosti a rizika práce s publikem v kultuře, kde jsou uvedeny výsledky dotazníkového šetření zaměřeného na zmapování současného stavu práce s publikem českých kulturních organizací. Další část je věnována třinácti příkladovým projektům z České republiky i zahraničí, které byly prezentovány na konferenci.

Tisková zpráva ke stažení zde.

Kontakt: Kancelář Kreativní Evropa, T 224 809 118, E info@kreativnievropa.cz

www.programculture.czNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Edice Box

Norské fondy

Pražské Quadriennale - mezinárodní soutěžní přehlídka scénografie a divadelní architektury

IDU na Facebooku:

↑ nahoru