Konference ČHR o finančních zdrojích EU (14/9/2016 Praha)

Česká hudební rada pořádá konferenci FINANČNÍ ZDROJE PRO KULTURU. PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FINANCOVÁNÍ Z EU V OBORU HUDBA, která se koná 14. 9. 2016 od 14 hodin v Institutu umění – Divadelním ústavu, Celetná 17, Praha 1.

Zaměření konference má být praktické s ohledem k podmínkám v ČR. Příspěvky mají upozornit na aktuální stav programů Kreativní Evropa a Erasmus+, analýzu a příklady EU Access to Finance (2016).  Má poradit, na co se zaměřit, na co si dát pozor při žádostech i správě projektů, pro koho jsou programy vhodné, jak začít, s DMS apod. Počítá se s konkrétními dotazy. Pozváni jsou úspěšní žadatelé.

PROGRAM

OBECNÉ INFORMACE

  • Klára Šplíchalová/výkonná ředitelka Fóra dárců: Vícezdrojové financování veřejně prospěšných  projektů. Individuální a firemní dárcovství. Stav, čísla, trendy.
  • Magdalena Müllerová/Kancelář Kreativní Evropa: Aktuální stav programu Kreativní Evropa. 
  • Jitka Valchářová/program Erasmus+, DZS, zástupce pro komunikaci s regiony: Aktuální stav programu Erasmus+.
  • Lenka Dohnalová/ČHR/IU: Stručná informace o aktuálním materiálu EU Good Practice Report. Towards More Efficient Financial Ecosystems. Innovative Instruments to Facilitate ACCESS TO FINANCE for CCS. European Agenda for Culture, Working Group of EU Member States Experts, 2016, 116 s.

 Prezentace zástupců úspěšných účastníků/žadatelů

  • Tomáš Gregůrek/manažer Filharmonie B. Martinů Zlín: Projekt An Orchestra Network for Europe – One@is more. Nositel projektu Orchestre de Picarde (Francie), účast 7 dalších orchestrů včetně Filharmonie B. Martinů Zlín.
  • Petra Ludvíková/projektová manažerka Paláce AkropolisProjekt LiveEurope. Příklad členství v evropské platformě, kterou koordinuje zahraniční nositel projektu Ancienne Belgique. Přínosy/rizika praxe. Zkušenosti.
  • Michal Brenner/projektový manažer MeetFactory: Projekt Shape, mezinárodní platforma na podporu, propagaci a mobilitu inovativních hudebních a intermediálních umělců se zájmem o zvuk.

Vstup zdarma, předpokládaná doba ukončení 18 hod.

Potvrzení účasti na E lenka.dohnalova@institutumeni.cz, M 603 584 218Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Edice Box

Norské fondy

Pražské Quadriennale - mezinárodní soutěžní přehlídka scénografie a divadelní architektury

IDU na Facebooku:

↑ nahoru