Alpská cesta historickými divadly

V městském divadle v Solothurnu byla na sklonku minulého roku otevřena nová kulturně turistická trasa.  Alpská cesta je jednou z dvanácti částí projektu Evropská cesta historickými divadly, který spojuje  120 nejvýznamnějších historických budov od renesance do 20. století. Institut umění – Divadelní ústav je jedním ze šestnácti spoluorganizátorů projektu.

Alpská cesta historickými divadly reprezentuje nejkrásnější, nejlépe zachované a nejzajímavější divadelní budovy ve Švýcarsku a Jižním Německu. Představuje několik základních forem evropské divadelní architektury: klášterní divadlo, lidové divadlo, operní dům v italském stylu, malé intimní divadlo a festivalovou scénu. Mezi vybraná divadla patří ve švýcarské části: Teatro Sociale Bellinzona (1847) - poslední divadlo v italském stylu, Théâtre du Jorat Mézières (1908) - celodřevěné festivalové divadlo, Stadttheater Solothurn (1779) - nejstarší divadlo v zemi; v Jižním Německu: Volkstheater Flintsbach (1823) - vynikající příklad lokální divadelní scény,  Kammerspiele Mnichov (1901) - neobvyklé secesní divadlo,  Prinzregententheater Mnichov (1901) - festivalové divadlo pro Wagnerovy opery, divadelní sál benediktinského opatství Ottobeuren (1725) - nejstarší klášterní divadlo.

Evropská cesta historickými divadly vnímá divadelní architekturu jako specifickou součást evropského kulturního dědictví. Projekt spojuje 120 historických divadel od renesance do 20. století v celé Evropě na 12 trasách. Institut umění – Divadelní ústav realizuje tzv. Císařskou cestu po divadlech v České republice a Rakousku. Císařská cesta byla otevřena v září 2013 ve Stavovském divadle v Praze a v současné době připravujeme její rozšíření o dvě slovenská divadla (Štátné divadlo Košice a Spišské divadlo ve Spišské Nové Vsi).

Součástí projektu je také volně dostupná, postupně doplňovaná internetová databáze, která shromažďuje informace o téměř 3000 nejen historických divadelních budovách z celé Evropy (www.theatre-architecture.eu).

Alpskou cestu, stejně jako celý projekt, organizuje nezisková Asociace historických divadel v Evropě (PERSPECTIV) ve spolupráci s patnácti partnery z dvanácti zemí. Projekt Evropská cesta historickými divadly je mezi lety 2012–2017 podpořen programem Kultura Evropské Unie.

Podrobnější informace: www.historic-theatres-route.e

 

        

 Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Edice Box

Norské fondy

Pražské Quadriennale - mezinárodní soutěžní přehlídka scénografie a divadelní architektury

IDU na Facebooku:

↑ nahoru