Zpráva z XVIII. Kongresu UNIMA v Magdeburgu (2000)

UNIMA má v současné době 10.000 členů z 90 zemí celého světa.
27.6.2000 proběhly v kongresovém sále v Magdeburgu volby nového výkonného výboru tzv. exekutivy UNIMA. Výsledek voleb byl tentokráte očekáván se skutečným napětím. (Inu i tak zdánlivě poklidná a apolitická organizace jako je UNIMA, má svou vnitřní politiku, taktiku i strategii. Je tomu ostatně už od samého počátku, hodně nervozity bylo v období "dvojpólovosti" Východu a Západu a je tomu i nyní, kdy se do všeobecného loutkářského povědomí začala i díky dalšímu uzananému jednacímu jazyku UNIMA- španělštině, hlásit výrazněji o slovo vedle Španělska i Jižní Amerika.

Již od kongresu v Budapešti nebylo tajemstvím, že organizace uvažuje o změně osoby generálního tajemníka tj. pana jacquese Félixe a že jedním z vážných problémů jejího chodu je i změna statutární doložky, aby totiž sídlo generálního tajemníka nemuselo být nutně i sídlem organizace. Změna se tedy připravovala s tím, že by generální sekretariát měl - ať už volby dopadnou jakkoli - zůstat ve Francii, v Charleville Mézieres (dokonce se zcela přiznaným faktem, že se Francie výraznou měrou podílí na finanční dotaci sekretariátu). I přes to, že byly karty jasně vyloženy a stůl, bylo kolem voleb do exekutivy (ze členů exekutivy se teprve volí jak prezident, viceprezidenti a také generální sekretář) hodně napětí a možná u neuspěvších či těsně uspěvších kandidátů i trpkosti. Ale demokratické volby jsou demokratické volby a počet hlasů u jednotlivých kandidátů byl výmluvným výrazem toho, že si plénum přeje změnu struktury exekutivy a že by tento výkonný výbor měl být ve své činnosti dynamičtější (a pokud jde o věkový průměr mladší!). Ostatně plamenný "předvolební" projev Kanaďanky Claire Voisard přednášející vizi UNIMA pro další roky (Claire byla předsedkyní komise UNIMA 2000, která se právě novou koncepcí této organizace zabývala a formulovala pro kongres výchozí teze) by měl být pro nejbližší dobu přinejmenším příslibem.

I když exekutiva nepředstavuje paritní zastoupení zemí ani kontinentů (zvoleno je těch osmnáct členů, kteří dosáhli maxima hlasů z pléna) a nejvyšším rozhodujícím orgánem podle statutu není exekutiva, ale Rada UNIMA, přece jen v duchu tradice používá exekutiva mezi členy výsadního postavení. Nejen proto, že se jen členové exekutivy mohou stát předsedy některé z komisí, ale i proto, že tento orgán předkládá Radě návrhy další činnosti a prakticky řídí činnost organizace v průběhu čtyř let.

Výsledky voleb do exekutivy 27.6.2000

(Hlasování proběhlo z celkového počtu 104 hlasů)
1. Arreche, Miguel (Španělsko) 97 hlasů
2. Waszkiel, Marek (Polsko) 92 hlasů
3. Pudumjee, Dadi (Indie) 87 hlasů
4. Niculescu, Margareta (Rumunsko) 85 hlasů
5. Voisard, Claire (Kanada) 83 hlasů
6. Anthony, Vincent (USA) 78 hlasů
7. Wiig, Mona (Norsko) 77 hlasů
8. Francis, Penny (Velká Británie) 76 hlasů
9. Modesto, Magda (Brazílie) 74 hlasů
10. Doubrava, Stanislav (Česká republika) 72 hlasů
11. Kroflin, Livija (Chorvatsko) 70 hlasů
12. Caamano, Oscar (Argentina) 65 hlasů
13. Taube, Gerd (Německo) 61 hlasů
14. Hledíková, Ida (Slovenská republika) 56 hlasů
15. Cebreiro, Alberto (Španělsko) 56 hlasů
16. McCormick, John (Irsko) 48 hlasů
17. Balogh, Geza (Maďarsko) 44 hlasů
18. Félix, Jacques (Francie) 43 hlasů

(Velmi interní poznámka: Čtyři členové či přesněji řečeno tři členky a jeden člen exekutivy prošli také loutkářskou katedrou DAMU a hovoří dodnes docela dobře česky. Jsou to Claire Voisard, Mona Wiig, Ida Hledíková a Geza Balogh. Škoda, že jsme se před lety zbavili na kongresu UNIMA v Drážďanech češtiny jako jednoho z oficiálních jednacích jazyků UNIMA !)

Prezidentkou UNIMA (podruhé v sedmdesátileté historii UNIMA stanula v jejím čele žena) se stala Margareta NICULESCU, viceprezidenty Dadi Pudumjee, Vincent Anthony a Marek Waszkiel.

Generálním sekretářem byl zvolen naprostou většinou (jako jediný kandidát) Miguel Arreche. Revizní komise byla jmenována ve složení: Knut Alfsen, Maria Roserie a Edmond Debouny.

Místem nejbližšího zasedání exekutivy a Rady UNIMA bude ve dnech 20.- 23.6.2002 Atlanta v USA.

KONGRES UNIMA 2004 se bude konat v Rijece v Chorvatsku.

KOMISE UNIMA a její předsedové:
Komise publikační a komunikační - Penny Francisová (Anglie)
Komise pro amatéry - Jacques Félix (Francie)
Komise vědeckého výzkumu - John Mc Cormick (Irsko)
Komise loutky ve výchově - Livija Kroflin (Chorvatsko)
Komise pro vzdělávání a profesionální formaci loutkářů - Marek Waszkiel (Polsko)
Komise pro mezinárodní festivaly - Stanislav Doubrava (Česká republika)
Statutární komise - Vincent Anthony (USA)
Komise pro kulturní výměny - Alberto Cebreiro (Španělsko)
Geografická komise
   Evropská - Gerd Taube (SRN)
   Latinsko-Americká -Oskar Caamano (Argentina)
   Asijsko-Paicifická -Dadi Pudumjee
   Africká - s pomocí gen. sekretariátu a J.Félixe

Navrhovaná komise Fund Raising nebyla schválena s tím, že uvažovaná náplň je analogická s aktivitami generálního sekretariátu.

Uzávěrka definitivního složení komisí byla stanovena k 30.září 2000. Generální sekretář registruje definitivní složení komisí podle sdělení předsedů.Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Edice Box

Norské fondy

Pražské Quadriennale - mezinárodní soutěžní přehlídka scénografie a divadelní architektury

IDU na Facebooku:

↑ nahoru