Výzva k přihlášení prezentací na sympozium Porézní hranice

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru vyzývá národní a mezinárodní kurátory, divadelní profesionály, scénografy, pedagogy a teoretiky k účasti a zaslání návrhů prezentací na sympozium Porézní hranice, které proběhne od 12. do 14. října v Praze.
 

Žijeme v dynamicky se měnícím světě, v němž jsou naše myšlenky a životy protkány tématy hranic jak fyzických, tak i nemateriálních, týkajících se identity, kulturních hodnot, rozhraní mezi skutečným a imaginárním.

V mnoha částech světa dochází ke zvýšenému napětí mezi lokálním a globálním vývojem. Otázky identity a hranic, mezi tím, co je „naše“, a tím cizím (známým a neznámým), jsou jedním z hlavních témat dneška. To všechno přináší kromě nejistot i novou tvůrčí energii.

Máme proto zájem o přihlášky a prezentace, které zkoumají témata hranic a jejich význam ve spojení s mezinárodní kurátorskou praxí a / nebo tvůrčím procesem scénografie, a to ve třech tematických okruzích:

Návrhy krátkých pětiminutových „show and tell“ prezentací

  • Téma: Potenciál místa – inspirativní metody a využití možností, které nabízí specificky vybraný prostor / site specific.

Návrhy dvacetiminutových prezentací

  • Téma: Mezi konceptem a zážitkem – nové kurátorské metody a inspirativní myšlenky vedoucí k vytvoření silných participativních zkušeností.
  • Téma: Vstupní body – náměty a praxe, jakým způsobem uchovat a předat myšlenku spojenou s konkrétním místem, lokací, jak najít inspirativní způsoby komunikace a její jedinečné sdělení směrem ke globálním posluchačům.

V průběhu sympozia vyvrcholí oslavy 50. výročí Pražského Quadriennale, během kterého připomeneme posledních 5 dekád světové výstavy, která propojuje komunitu divadla, architektury a scénografie. Během sympozia nahlédneme i do míst, kde se odehraje následující 14. ročník Pražského Quadriennale.

Jak se přihlásit?

Nahrajte abstrakt/abstrakty s maximální délkou 2000 znaků včetně mezer, krátké bio a další informace v anglickém jazyce ZDE, a to do 15. dubna 2017. Autory návrhů vyrozumíme do 30. dubna 2017.

Případné dotazy zasílejte na e-mail: marie.kasparova@pq.cz

 


Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Edice Box

Norské fondy

Pražské Quadriennale - mezinárodní soutěžní přehlídka scénografie a divadelní architektury

IDU na Facebooku:

↑ nahoru