Výsledky 2. kola výběrového řízení - Krátkodobá mobilita 2016

Institut umění - Divadelní ústav zveřejnil výsledky druhého kola  výběrového řízení na podporu zahraničích kontaktů v oblasti profesionálního umění - Krátkodobá mobilita. Pro rok  2016 (2. kolo)  byla na výjezdy uchazečů vyčleněna celková částka ve výši 265 tis. Kč.

Podpora zahraničních kontaktů je zaměřena na vysílání jednotlivců do zahraničí jako účastníků odborných konferencí, seminářů, workshopů, zasedání mezinárodních networků, pozorovatelů na festivalech, přehlídkách, výstavách, veletrzích a dalších odborných akcích. Podpora bude udělena formou příspěvku na cestu a pobyt.

Žádosti posuzovala Komise pro krátkodobou mobilitu složená z odborníků tak, aby byl každý obor jmenovaný v části 1c zastoupen; dalšími členy jsou zástupci IDU. Komisi jmenuje jako svůj poradní orgán ředitelka IDU, její složení a činnost jsou upraveny statutem a jednacím řádem, který je vydán formou Příkazu ředitelky IDU.

 

Výsledky výběrového řízení naleznete ZDE.

 

Podmínky a další informace o Krátkodobé mobilitě naleznete: http://www.idu.cz/cs/vyberove-rizeni-na-podporu-zahranicnich-kontaktu-vNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Edice Box

Norské fondy

Pražské Quadriennale - mezinárodní soutěžní přehlídka scénografie a divadelní architektury

IDU na Facebooku:

↑ nahoru