Vychází padesátý svazek edice Současná hra – Lars Norén: Tři hry

Tři hry Larse Noréna, nejvýznamnějšího soudobého švédského dramatika, jsou padesátým svazkem edice Současná hra, kterou vydává Institut umění - Divadelní ústav již od roku 1997.  Publikace obsahuje hry - Válka, V skrytu a O lásce v českých překladech Zbyňka Černíka a Martina Severýna.

Za téměř dvacet let své existence přinesla tato edice řadu titulů jak světově proslulých dramatiků, tak autorů dosud u nás neznámých či slibně začínajících. Představila jména jako Brodskij, Dorst, Widmer, Stoppard, Turrini, Carrièrre, Jančar, Enquist, Fosse, Kaneová, Novarina, Mayenburg, jejichž hry si po publikování v edici Současná hra nacházely cestu na česká jeviště.

V poslední době se edice Současná hra zaměřuje na výbory tří či více současných textů z dramatiky jednoho autora, země či oblasti, doprovázené odbornou studií. Počet doposud vydaných padesáti svazků z ní činí nejdelší souvislou knižní řadu v historii vydavatelské činnosti Divadelního ústavu. Výtvarnou a grafickou podobu všech svazků navrhl Egon Tobiáš, editorkou řady je Kamila Černá.

Lars Norén, autor více než stovky divadelních, televizních a rozhlasových her, je doma i ve světě považován za druhého nejvýznamnějšího švédského dramatika po Augustu Strindbergovi. Jeho texty spojuje myšlenková kontinuita a opakující se motivické okruhy: zájem o skryté stránky lidské duše, obnažování vnitřních konfliktů postav, jejich citové rozpolcenosti i narušených, degenerujících vztahů.

To vše je patrné i ve třech hrách z posledních dvou desetiletí dramatikovy tvorby, které obsahuje náš výbor. Dotýkají se základních lidských situací, odrážejí stav současného světa, ale i vztah bohaté i chudé Evropy.

První drama Válka volně variuje témata Sofoklova posledního dramatu Oidipus na Kólonu, rezonuje násilí a brutalita války v Jugoslávii na začátku devadesátých let minulého století.  Válka líčí „propastně hlubokou katastrofu ve společnosti, ze které se stal její vlastní protiklad, ne-společnost“.

Hra V skrytu pojednává o ubíjejícím předměstském životě středních vrstev, který se pohybuje mezi alkoholem, nevěrou a vypnutými mobily.  Drama odhaluje citové omrzliny a potlačované touhy několika partnerských dvojic, jejichž osudy se vzájemně protínají.

Třetí hra O lásce zobrazuje intimní prostory rozchodů a nejistot. Spíše než láskou se autor zabývá jejím nedostatkem, její pomíjivostí.  A naplněním či ztroskotáním nadějí, které do vztahu přináší vytoužené dítě.

Publikace je doplněna studií Mikaela van Reise Před konečností.

ISBN 978-80-7008-363-5 / 220 stran / Cena 220 Kč

Knihu můžete zakoupit přímo u nás na eshopu Prospero.Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Edice Box

Norské fondy

Pražské Quadriennale - mezinárodní soutěžní přehlídka scénografie a divadelní architektury

IDU na Facebooku:

↑ nahoru