Výběrové řízení na podporu zahraniční cesty na International Exchange for the Performing Arts - CINARS 2016 (Montreal, Kanada)

Institut umění - Divadelní ústav (IDU) vyhlašuje výzvu k účasti na „International Exchange for the Performing Arts (CINARS) 2016“, mezinárodním veletrhu současného tance, divadla, hudby, cirkusu a multidisciplinárních projektů, který je určený manažerům a expertům v oblasti Performing Arts působících v České republice. Od účastníků se očekává aktivní účast na diskusní prezentaci, na níž zástupci umělecké komunity představí aktuální témata současného Performing Arts v ČR. Dále očekáváme aktivní spolupráci s týmem IDU při obsluze stánku a společenských setkáních v průběhu veletrhu.

International Exchange for the Performing Arts (CINARS) 2016 

Datum konání: 17. – 19. listopadu 2016

Místo: Montreal, Kanada

Periodicita: bienále

Žánr: divadlo, tanec, hudba, cirkus a  multidisciplinární projekty

Web: www.cinars.org

Mezinárodní veletrh a festival  CINARS je nejvýznamnější taneční událostí v Severní Americe, na kterém se potkávají taneční, divadelní a hudební profesionálové, promotéři a umělečtí programátoři z celého světa, aby si zde mohli vyměnit své zkušenosti ze současné světové taneční scény, navázat nové kontakty či najít zahraniční partnery pro uskutečnění nových projektů. Veletrh CINARS byl založený pro producenty performing arts již v roce 1984. Akce se pravidelně účastní delegáti z Evropy, Severní a Jižní Ameriky i Asie. V roce 2016 CINARS představí celkem 370 vystavovatelů (exhibitors) a 180 pozorovatelů (observers). Součástí veletrhu jsou workshopy a semináře a národní a mezinárodní showcase tvorby z oblasti performing arts. CINARS je bienále, jehož smyslem je posílit vzájemnou informovanost o celosvětovém dění v divadle, tanci a hudbě. Jde rovněž o navázání či prohloubení osobních kontaktů, které jsou předpokladem pro úspěšnou výměnu projektů, spolupráci, zajištění hostování, rezidencí a podpora mobility umělců.

Veletržní stánek nazvaný Arts and Theatre Institute – Czech Republic nabídne účastníkům veletrhu propagační materiály IDU z oblasti divadla, tance, hudby a cirkusu a dále výběr z propagačních a informačních materiálů reprezentativního výběru souborů současné „performing arts scény“.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ JE URČENO pro fyzické osoby starší 18 let v den podání žádosti, které mají, trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR.

POVINNÉ PŘÍLOHY:

  1. strukturované profesní CV a aktivity instituce či organizace, kterou zastupujete 
  2. nestrukturované stručné CV (max. 1000 znaků)
  3. portrétní foto v tiskové kvalitě
  4. motivační dopis
  5. přihláška

KRITÉRIA HODNOCENÍ A VÝBĚRU:

-          dosavadní výsledky činnosti jednotlivce;

-          odborné předpoklady jednotlivce a jeho schopnost předat poznatky ze zahraniční cesty v ČR (praktické uplatnění získaných zkušeností v zahraničí např. formou publikování v odborném tisku, kurátorská příprava apod.);

-          přínos akce pro odbornou práci IDU na základě závěrečné zprávy;

Vybraní účastníci jsou povinni po absolvování programu zhodnotit písemně přínos akce pro vlastní odbornou práci, pro instituci, ve které působí a pro IDU na základě podrobné závěrečné zprávy

PŘIJETÍ ŽÁDOSTI:

Písemné žádosti jsou přijímány na formuláři „„CINARS 2016 (ke stažení ZDE)

Žádosti a povinné přílohy se přijímají POUZE ELEKTRONICKY na e-mailové adrese:pavel.storek@divadlo.cz  (v kopii: barbora.dolezalova@divadlo.cz) nejpozději  ve středu  21. září 2016 (24:00hod)

Do výběrového řízení jsou zařazeny pouze úplné žádosti obsahující všechny povinné přílohy (jejich výčet je v rubrice „Povinné přílohy“)

Letenky, ubytování, akreditace na veletrh a doprovodný program produkčně a finančně zajišťuje IDU. Předpokládaný odlet 14. 11. 2016, přílet 20.11. 2016. Termín odletu a příletu je závazný.

Žádosti posuzuje Dramaturgická rada IDU.

 Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Edice Box

Norské fondy

Pražské Quadriennale - mezinárodní soutěžní přehlídka scénografie a divadelní architektury

IDU na Facebooku:

↑ nahoru