Viktor Debnár

Telefon: 224 809 119
Email: viktor.debnar@institutumeni.cz

Viktor Debnár se narodil v r. 1979 v Praze. Absolvent Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (2003 a 2005, mezinárodní teritoriální studia a americká studia). V l. 1999– 2001 redaktor politického a kulturního měsíčníku Přítomnost, v l.  2003–2004 knihovník a od r. 2005 spolupracovník knihovny  samizdatové a exilové literatury Libri prohibiti v Praze. Od r.  2005 působí v Institutu umění (Česká kancelář programu Evropské unie Culture, Literární sekce, Aktuality Institutu umění a správa webu institutumeni.cz / culturenet.cz); autor tematické analýzy Programy mobility (2005) pro Koncepci účinnější podpory umění 2007–2013 a člen řešitelských týmů vědockovýzkumných projektů Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR (2006–2011) a Mapování kulturních a kreativních průmyslů v České republice (2011−2015). Spoluautor úspěšné žádosti o titul Praha − UNESCO kreativní město literatury (2013/2014), od r. 2014 vedoucí pracovní skupiny Literární centrum v rámci platformy Praha − město literatury. Od r. 2013 člen Dramaturgické rady Českých center pro oblast literatury, v l. 2015−2017 člen poroty Státní ceny za literaturu.

Autor historické práce Konopí a marihuana: Spojené státy americké a cannabis v první třetině 20. století (2005) a spoluautor Podpora umění a kultury z Evropské unie (2006, spolu s E. Žákovou a T. Tichou), Program Evropské unie Culture 2000: Projekty s českou účastí (2001–2006) (spolu s E. Žákovou, Z. Kujovou a Z. Lammelovou), Společně napříč kulturami: Evropský rok mezikulturního dialogu (2008, spolu s E. Žákovou) a Umělci bez hranic: Mezinárodní spolupráce a mobilita v oblasti kultury (2009, spolu s E. Žákovou a M. Müllerovou); editor – Bohuslav Brouk: Zde trapno existovat (2008), O pošetilosti života i smrti (2009), O funkcích práce a osobitosti (2009), Životní sloh (2010), O šalbě svobody a filosofie (2011), Soukromé tisky (2013) a Na obranu individualismu (2014) a Jiří Kárnet: Posmrtný deník: Přísně tajná odpověď Václavu Havlovi (2009) a Smutný vítěz (2012). Jeho příspěvky se objevily v denících (Právo, Lidové noviny), týdenících (Literární noviny, A2, Respekt) a dalších periodikách (Babylon, Host, Přítomnost, Mezinárodní politika, Dějiny a současnost, UNI); v r. 2009 zprovoznil internetové stránky www.bohuslavbrouk.cz.

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Edice Box

Norské fondy

Pražské Quadriennale - mezinárodní soutěžní přehlídka scénografie a divadelní architektury

IDU na Facebooku:

Kontakt

Institut umění Divadelní ústav

Celetná 17, 110 00  Praha 1

T: 224 809 111
E: info@idu.cz


Kompletní kontakty

↑ nahoru