Uzávěrka na podporu překladů se odkládá na konec dubna

Evropská komise oznámila, že výzva na podporu literárních překladů programu Kreativní Evropa – Kultura bude odložena o více než dva měsíce. Předpokládá se, že by nová výzva mohla být vyhlášena na konci února s uzávěrkou v na konci dubna 2016.

Hodnotící kritéria sníží důraz na překlad oceněných knih Cenou EU za literaturu. Bodové ohodnocení klesne z 25 na 15 bodů, naopak bodové ohodnocení za kritérium relevance se zvýší z 30 na 40 bodů.

Další informace najdete na http://www.programculture.cz/cs/literarni-preklady či na stránkách Výkonné agentury EACEA na http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/culture/literary-translation_en.

 Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Edice Box

Norské fondy

Pražské Quadriennale - mezinárodní soutěžní přehlídka scénografie a divadelní architektury

IDU na Facebooku:

↑ nahoru