Ukrajinské kulturní centrum v Estonsku hledá partnery pro projekt rukodělné, přírodovědně-literární knihy - výzva

Má vzniknout řemeslně zhotovená kniha (nejen) poeticky tematizující ohrožené živočišné druhy, ale sama představujíc umělecké dílo. Kniha ponese název Poetics of the Endangered Species a mimo jiné poslouží k upoutání pozornosti široké veřejnosti k problematice ohrožených živočišných druhů a zranitelnosti přírody, která mnohdy zůstává uzavřena v odborných publikacích a debatách, stran obecného zájmu. Hlásit se mohou muzea, kulturní centra, soukromé organizace, univerzity a neziskovky z oblasti kultury. Uzávěrka je v říjnu 2016.

Ukrajinské kulturní centrum je samo neziskovou, nevládní organizací z estonského Talinnu. Poetická, ilustrovaná publikace k tvorbě přizve básníky a umělce z rozličných oblastí z celého světa. Ti budou spolupracovat s přírodovědnými muzei a dalšími subjekty vědeckých kompetencí. Dále se zapojí visuální umělci, včetně knihařů a podobně. Během kreativního procesu budou v zapojených zemích organizovány workshopy a přednášky pro širší publikum. Originální dílo bude dále uvedeno do printové, prodejní verze a každý z partnerů rovněž obdrží své výtisky. Knihu dále využijí muzea, knihovny, kulturní centra, zájmové kroužky, univerzity, ale i školy primárního vzdělávání a další.

E  k6hler@gmail.com

www.ukk.ee

Dokument výzvyNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Edice Box

Norské fondy

Pražské Quadriennale - mezinárodní soutěžní přehlídka scénografie a divadelní architektury

IDU na Facebooku:

↑ nahoru