Tender na provedení studie mapující byznys modely rodinných domů, jež jsou kulturním dědictvím - výzva

Přípravná studie tedy zmapuje existující byznys modely soukromě vlastněných domů v EU, které jsou kulturními památkami, srovná je a jako výsledky předloží zjištěné nejlepší praktiky a možné inovace. Částka na tyto účely činí 500 000 eur a uzávěrka je 13.9. 2017.

Řečená částka může být po dohodě rozdělena mezi několik uchazečů - v závislosti na rozsahu jimi poskytnutých služeb.

Cílem výzkumu je podořit možnosti a kapacity soukromých vlastníků domů, které jsou kulturním dědictvím a vybavit je inovativními byznys modely. Studie přispěje k cílům Evropského roku kulturního dědictví, a to šířením a zvyšováním povědomí o hodnotě evropského kulturního dědictví.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:293575-2017:TEXT:EN:HTML&src=0Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Edice Box

Norské fondy

Pražské Quadriennale - mezinárodní soutěžní přehlídka scénografie a divadelní architektury

IDU na Facebooku:

↑ nahoru