Střed zájmu: Divadelní lektor

Institut umění – Divadelní ústav se v letošním roce zaměřuje mimo jiné na téma divadelního lektorství. První ze série kulatých stolů na toto téma pořádáme na festivalu Divadelní Flora v Olomouci 11. května 2015.

Tématu práce s publikem (audience development) se soustavně věnujeme již od roku 2013. Střed zájmu navazuje na mezinárodní konferenci RE:PUBLIKUM, Střed zájmu: PUBLIKUM a sympozium Cesty ke spolupráci divadel a škol v českém a německém kontextu, či na Noc divadel, kterou IDU koordinuje v České republice již třetím rokem. Cílem letošní série diskuzí Střed zájmu: Divadelní lektor je zvýšení povědomí o divadelním lektorství, které je v jiných evropských zemích již etablovaným oborem.

„V dnešní době se práci s publikem věnuje většina německých divadel, včetně těch soukromých, kde lektorská oddělení zdaleka nejsou výjimkou. Co bylo na počátku vnímáno jako ‚luxus‘, je dnes samozřejmostí. Podle velikosti divadla působí v lektorském oddělení jeden až tři divadelní lektoři a několik studentů, stážistů,“ říká Daniela von Vorst, divadelní lektorka Národního divadla v Praze a iniciátorka projektu. „V Německu začala vznikat lektorská oddělení u profesionálních divadel v 90. letech, do té doby zajišťovali práci s publikem podle svých možností a schopností ‚osvícení‘ dramaturgové nebo herci. Podíváme-li se na situaci u nás, zjistíme, že je v tomto ohledu podobná té německé před 16 lety – počet lektorských oddělení u divadel lze v současné době spočítat na prstech jedné ruky.“

Letošní série diskuzí si tak klade za cíl mapování zavádění praxe divadelního lektorství v českém prostředí a vytvoření platformy pro sdílení zkušeností jednotlivých divadel a divadelních lektorů. Na festivalu Divadelní Flora v Olomouci se – vzhledem k letošnímu slovenskému fokusu Flóry – u kulatého stolu setkají zástupci českých i slovenských divadel. Střed zájmu: Divadelní lektor II se uskuteční 12. 6. 2015 na Nové scéně Národního divadla v Praze.



Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Edice Box

Norské fondy

Pražské Quadriennale - mezinárodní soutěžní přehlídka scénografie a divadelní architektury

IDU na Facebooku:

↑ nahoru