Seminář pro žadatele o grant na projekty evropské spolupráce (6/10/16)

Kancelář Kreativní Evropa – Kultura pořádá seminář pro žadatele o grant v rámci výzvy na podporu Projektů evropské spolupráce s uzávěrkou 23. listopadu 2016, který se koná ve čtvrtek 6. října  2016 od 14 do 16.30 hodin v Malém sále Institutu umění – Divadelního ústavu, Celetná 17, Praha 1.

Kapacita sálu je omezená. Seminář je bezplatný.

Na seminář se registrujte na www.culturenet.cz.

 

Budeme se zabývat koncepcí, hodnotícími kritérii a hodnotícím procesem, projdeme kompletní žádost, povinné přílohy včetně rozpočtu. Seminář je určen pro konkrétní žadatele, kteří hodlají podat žádost a mají tedy projekt již rozpracovaný.

 
Projekty mohou podávat subjekty z oblasti kulturních a kreativních odvětví, a to ve dvou kategoriích:

Kategorie 1 − Projekty spolupráce menšího rozsahu Projekty této kategorie – zahrnují celkem tři organizace ze tří zemí zapojených do programu a vedoucího projektu a nejméně dva další partnery se sídlem nejméně ve třech různých zemích účastnících se programu Kreativní Evropa – Kultura. Žadatel může žádat nejvýše o 200 000 eur, což představuje maximálně 60 % způsobilého rozpočtu.

Kategorie 2 − Projekty spolupráce většího rozsahu Projekty této kategorie – zahrnují vedoucího projektu a nejméně pět dalších partnerů se sídlem v nejméně šesti různých zemích účastnících se programu Kreativní Evropa – Kultura. Žadatel může žádat o nejvýše 2 miliony eur, což představuje nejvýše 50 % způsobilého rozpočtu.

Maximální délka projektu (období způsobilosti) činí u obou kategorií projektů 48 měsíců.

Veškeré informace a formuláře k výzvě jsou zveřejněny na https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2017_en

nebo na www.programculture.cz/cs/projekty-evropske-spoluprace

Kontakt: Magdalena Müllerová, Kancelář Kreativní Evropa – Kultura, T 224 809 118, E kultura@kreativnievropa.cz 

www.programculture.czNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Edice Box

Norské fondy

Pražské Quadriennale - mezinárodní soutěžní přehlídka scénografie a divadelní architektury

IDU na Facebooku:

↑ nahoru