Seminář Kreativní odvětví a evropské fondy (8.12.2011)

Materiály k semináři Kreativní odvětví a evropské fondy

Ve čtvrtek 8. prosince 2011 proběhl na Nové scéně Národního divadla v Praze seminářKreativní odvětví a evropské fondy s podtitulem Možnosti podpory kulturních a kreativních průmyslů z evropských fondů v České republice. Semináře se zúčastnilo 245 lidí zabývajících se tvorbou a podnikáním v kreativních oborech, zástupci zastřešujících oborových organizací, představitelé státní správy a veřejné samosprávy.

Představení kreativních a kulturních průmyslů se ujal Martin Cikánek, vedoucí projektuMapování kreativních a kulturních průmyslů v ČR. Dalším řečníkem byl Karel Barták (vedoucí Oddělení komunikace Generálního ředitelství Evropské komise pro vzdělávání a kulturu). Ten představil Evropskou agendu 2020 a nový komunitární program Kreativní Evropa, který by se měl, v souladu s Evropskou agendou 2020 od roku 2014 otevřít i podpoře kulturních a kreativních průmyslů. Finanční mechanismy EHP/Norska představil Vladimír Študent z Ministerstva kultury ČR. Ve své prezentaci upozornil na přípravu dvou programů, u nichž se vyhlášení prvních výzev k podání žádostí o podporu projektů předpokládá v červenci 2012. Vedle programu s názvem Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví je připraven i program na podporu tzv. živého umění Podpora rozmanitosti kultury a umění v rámci evropského kulturního dědictví, jehož cílem je podpořit kulturní rozmanitost, mezikulturní dialog a inkluzivní sociální politiku.

Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti a o prioritách Ministerstva průmyslu aobchodu ČR (MPO) pro programové období kohezní politiky v letech 2014–2020 hovořil Michal Minčev, ředitel odboru mezinárodní konkurenceschopnosti. Následovala prezentace Marcely Příhodové (poradkyně ředitele Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje MPO), která nastínila pohled MPO na kreativitu a fondy EU. Aleš Řiháček, ředitel business development Czech Trade, přednesl prezentaci s názvem Foresightem k inovacím. Potenciál kulturních a kreativních průmyslů pro export a zahraniční politiku představil Marek Skolil, vrchní ředitel Sekce ekonomické spolupráce a zahraniční prezentace Ministerstva zahraničních věcí ČR. Ředitelka ProCulture Marta Smolíková sdělila důvody, proč by se měly podporovat kulturní a kreativní průmysly i v České republice. Podporu kreativity a inovací ve Velké Británii představil Nigel Bellingham, ředitel British Council v ČR. Na něj navázal Jakub Rybář (koordinátor rozvojových koncepcí v Kanceláři strategie města naMagistrátu statutárního města Brna) s příspěvkem o zkušenostech z implementace kulturní politiky a návrhu vytvoření kreativního inkubátoru v Brně. Celý seminář zakončila Eva Žáková, vedoucí Institutu umění), která představila modely strategické podpory kulturních a kreativních průmyslů ve vybraných evropských státech a konkrétní příklady podpory těchto odvětví v rámci strukturálních fondů EU.

 

Videa ze semináře naleznete na webu http://www.youtube.com/user/KreativniCesko

Prezentace a materiály k semináři si můžete stáhnout zde:

Materiály k semináři:

Program

Tisková zpráva: Budeme v budoucnu tvořit, nebo montovat?

Tisková zpráva: Kreativní průmysly oživují městské čtvrti, zaměstnanost i ekonomiku – stále častěji i u nás

Kulturní a kreativní průmysly a Strategie inteligentní specializace

Tvůrčí Evropa: Komise představila plán na podporukulturních a tvůrčích odvětví

Článek Martina Cikánka Kreativní průmysly: Cesta ze země montoven a překladišť

Prezentace:

Martin Cikánek

Karel Barták

Vladimír Študent

Michal Minčev

Marcela Příhodová

Aleš Řiháček

Marta Smolíková

Nigel Bellingham

Jakub Rybář

Eva Žáková

Více informací:
Silvie Marková
PR pro projekty podpory kulturních a kreativních průmyslů
SMART Communication s.r.o.
T, F: +420 272 657 121 M: +420 604 748 699 
E: markova@s-m-art.com

 

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Edice Box

Norské fondy

Pražské Quadriennale - mezinárodní soutěžní přehlídka scénografie a divadelní architektury

IDU na Facebooku:

Kontakt

Institut umění Divadelní ústav

Celetná 17, 110 00  Praha 1

T: 224 809 111
E: info@idu.cz


Kompletní kontakty

↑ nahoru