Seminář k první výzvě programu INTERREG EUROPE

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá Informační seminář pro žadatele o podmínkách 1. výzvy programu INTERREG EUROPE. Seminář se uskuteční 6. května od 10:00 v Autoklubu ČR, Opletalova 29, Praha 1.

PROGRAM SEMINÁŘE

09:30 – 10:00 Registrace

10:00 – 12:00

  • Představení cílů semináře
  • Od INTERREG IVC k INTERREG EUROPE
  • Zkušenosti z INTERREG IVC
  • Základní charakteristika programu INTERREG EUROPE

12:00 – 13:00 Přestávka na oběd

13:00 – 13:45 Podmínky a harmonogram 1. výzvy INTERREG EUROPE

13:45 – 14:00 Dotazy, podněty účastníků a diskuse

14:00 – 18:00 Individuální konzultace s pracovníky JS INTERREG EUROPE (v angličtině)

Zájemci o individuální konzultace musí vyplnit a zaslat tzv. project idea feedback form do 28. 4. 2015 na E info@interregeurope.eu a zároveň se musí registrovat na určitý čas na tomto odkazu: http://www.interreg4c.eu/interregeurope/nationalevents. Kapacita konzultací je omezená. Po uvedeném termínu  v případě volné kapacity můžete dojednat konzultaci na Petra.Polaskova@interreg4c.eu

Případní zájemci o seminář jsou žádáni, aby se registrovali na tomto
odkazu: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-(1)/INTERREG-EUROPE/Informacni-seminar-k-programu-INTERREG-EUROPE nejpozději do 30.4. 2015 a uvedli celé jméno, organizaci a e-mailový kontakt.

Balíček pro žadatele programu je ke stažení zde: http://www.interreg4c.eu/interregeurope/callforproposals/, nebo na stránkách MMR pod Informace pro žadatele -  1. výzva.

 

 Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Edice Box

Norské fondy

Pražské Quadriennale - mezinárodní soutěžní přehlídka scénografie a divadelní architektury

IDU na Facebooku:

↑ nahoru