Sarajevské historické archivy shání partnery k projektu historie, performativního umění, dokumentu - výzva

partner-search-has.pdf

Sarajevo Historical Archives existují už od roku 1948 a disponuje rozsáhlým, všeobjímajícím archivem, jehož nejstarší dokumenty se datují do 16. století. Projekt se zaměří na osobní archiv Papy Laury Bohorety a animaci a rekontextualizaci jejího odkazu. Hlásit se lze do listopadu 2016.

Aktuální projekt se bude pohybovat na polích historie, kulturního dědictví, digitalizace, správy nahrávěk, prezervace a konzervace, výstavnictví, publikační činnosti, výzkumu a divadla.

Pozornost se tedy upře na osobní fond židovské spisovatelky Papo Laura Bohoreta, žijící zejména v Sarajevě v období 1891 - 1941. Tematizovat bude život židovských komunit v tehdejší době, její proto-feministickou roli a její dílo sládající se z novel a dramat.

Původním rukopisy se tak stanou výchozím bodem, odkud budou zahájena publikační činnost, interpretace a také reálné dramatické inscenace na jevišti, i případně filmový dokument. Cílem projektu je i digitalizace a mikrofilm rukopisů pro možnosti online výzkumu a překlady do dalších jazyků.

Možnosti jsou otevřené a Sarajevské archivy vítají jakékoli návrhy.

Dokument výzvy

A Sarajevo Historical Archives, Alipašina 19, 71000 Sarajevo, Bosna a

Hercegovina

T ++387 33 20 97 37

E has@arhivs.ba

E historijski.arhiv.sarajevo@gmail.comNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Edice Box

Norské fondy

Pražské Quadriennale - mezinárodní soutěžní přehlídka scénografie a divadelní architektury

IDU na Facebooku:

↑ nahoru