Rezidence ENLIGHT – European Light Expression Network pro vizuální umělce - výzva

Rezidenční pobyty proběhnou v digitálních laboratořích v Norsku, Itálii a Spojeném království. ENLIGHT podpořen v rámci programu Kreativní Evropa. Cílem je propojit umělce s technickými a vědeckými odborníky a vytvořit sérii přístupných, rozměrných děl light artu ve veřejném prostoru.

European Light Expression Network (ENLIGHT) představuje výsledek partnerství organizací Curated Place (Anglie), MIRIAD při Manchester School of Art, I/O/Lab (Stavanger) a FONDAZIONE mondo DIGITALE (Řím). Síť ENLIGHT neposkytne jen rezidence jež jsou předmětem této výzvy, ale také přinese rozličné festivaly, workshopy, masterclasses, diskuze a odborná setkání i přístupné online zdroje.

Veškeré informace a přihlášky najdete na oficálním webu.

Uzávěrka je 22. července 2016.

www.curatedplace.com/enlight/Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Edice Box

Norské fondy

Pražské Quadriennale - mezinárodní soutěžní přehlídka scénografie a divadelní architektury

IDU na Facebooku:

↑ nahoru