Program Kreativní Evropa podpoří 28 evropských sítí

Výkonná agentura pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (EACEA) zveřejnila výsledky výzvy zaměřené na evropské sítě v rámci programu Kreativní Evropa. Celkem bylo podpořeno 28 evropských sítí z různých oborů (úspěšnot činí 42,4 %). O grant neúspěšně požádala jedna česká organizace.

O podporu mohou žádat sítě aktivní v kulturním a kreativním odvětví. Síť musí mít základnu minimálně 15 členských organizací z nejméně 10 různých zemí účastnících se programu Kreativní Evropa – Kultura.

Cíle této výzvy jsou:

  • Posílit kapacitu KKO pro nadnárodní působení a přizpůsobení se změnám
  • Podněcovat a propagovat kulturní a jazykovou rozmanitost a posílit konkurenceschopnost těchto odvětví mimo jiné prostřednictvím podpory inovací
  • Usilovat o významný dopad a synergii

Výsledky jsou publikované na stránkách Výkonné agentury EACEA na

Výkonná agentura pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (EACEA) zveřejnila výsledky výzvy zaměřené na evropské sítě v rámci programu Kreativní Evropa. Celkem bylo podpořeno 22 evropských sítí z různých oborů. Do výzvy se nezapojil žádná česká organizace.

O podporu mohou žádat sítě aktivní v kulturním a kreativním odvětví. Síť musí mít základnu minimálně 15 členských organizací z nejméně 10 různých zemí účastnících se programu Kreativní Evropa – Kultura.

Cíle této výzvy jsou:

  • Posílit kapacitu KKO pro nadnárodní působení a přizpůsobení se změnám
  • Podněcovat a propagovat kulturní a jazykovou rozmanitost a posílit konkurenceschopnost těchto odvětví mimo jiné prostřednictvím podpory inovací
  • Usilovat o významný dopad a synergii

Výsledky jsou publikované na stránkách Výkonné agentury EACEA na
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/selection-results/support-european-networks_en

Kontakt: Kancelář Kreativní Evropa – Kultura, T 224 809 118, E kultura@kreativnievropa.czNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Edice Box

Norské fondy

Pražské Quadriennale - mezinárodní soutěžní přehlídka scénografie a divadelní architektury

IDU na Facebooku:

↑ nahoru