Program Interreg Central Europe – 1. grantová výzva

Program EU Central Europe vyhlásil první výzvu na nové projekty. K dispozici bude až 80 milionů eur z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Žádosti mohou být podány do všech 4. tématických priorit. Projekty z oblasti kulturních a kreativních odvětví je možné podpořit například v rámci:

Prioritní osa 1    

Spolupráce v oblasti inovací s cílem zvýšit konkurenceschopnost Střední Evropy

1.1 Zlepšit udržitelné vazby mezi aktéry systémů inovací pro posílení regionální inovační kapacity ve střední Evropě
1.2 Zlepšit znalosti a podnikatelské dovednosti s cílem podpořit hospodářské a sociální inovace ve středoevropských regionech

Prioritní osy 3    

Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve Střední Evropě
3.1 Rozvíjet kapacity pro integrované řízení ochrany životního prostředí s cílem zajistit ochranu a udržitelné využívání přírodního dědictví a zdrojů
3.2 Rozvíjet kapacity pro udržitelné využívání kulturního dědictví a zdrojů
3.3 Zlepšit řízení životního prostředí funkčních městských oblastí s cílem vytvořit z nich místa, kde se bude lépe žít

Zájemcům o program je umožněno již teď zapojit se do tzv. PROJECT IDEAS database, anebo jí mohou jen sdílet. S pomocí této databáze lze prezentovat vlastní projektové záměry včetně uvedení očekávaného cíle, již získaných a také dalších vhodných projektových partnerů. Využít jí teda mohou nejen potenciální vedoucí partneři, ale i projektoví partneři, případně i tvůrci projektové myšlenky.
Je dostupná zde: http://www.central2013.eu/nc/home-central-2020/project-idea-database

Řízením programu je, stejně jako u stávajícího programu, pověřeno Město Vídeň a současně pokračuje národní koordinace na území jednotlivých členských států (pro ČR – viz zveřejněný Kontakt). Administrativní a technickou podporu pro program nadále zajišťuje Společný sekretariát se sídlem ve Vídni.

Oficiální vyhlášení výzvy je na http://www.central2013.eu/fileadmin/user_upload/Downloads/First_call/CE_-_Announcement_1st_call.pdf

Další podrobnosti pro zájemce o program lze vyhledat na webstránce programu www.central2013.eu, resp. www.central2020.euNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Edice Box

Norské fondy

Pražské Quadriennale - mezinárodní soutěžní přehlídka scénografie a divadelní architektury

IDU na Facebooku:

↑ nahoru