POLOČAS ROZPADU, version 2.1 (sympozium ČOSDAT)

Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků (ČOSDAT) zve na jednodenní sympozium věnované stavu současné scénografie v českém i středoevropském prostoru.

Čas: 23. června 2015, 10-12 hod. a 14-16 hod.
Místo: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, 110 00 Praha 1

Sympozium je zaměřené na stav scénografie ve středoevropském prostoru, východiska a kontext současné české scénografie a situace oboru v zemích střední a východní Evropy – vzdělávání, praxe, popularizace, trendy a mezioborové přesahy.

Sympozium je rozděleno do dvou bloků. První blok představí činnost domácí organizace ČOSDAT a je určen zejména českým profesionálům i studentům (v češtině). Druhý, odpolední blok je zaměřen na zmapování situace v dalších zemích střední Evropy, pojmenování společných oborových problémů a navázání kontaktů s potenciálními partnerskými organizacemi (v angličtině).Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Edice Box

Norské fondy

Pražské Quadriennale - mezinárodní soutěžní přehlídka scénografie a divadelní architektury

IDU na Facebooku:

↑ nahoru