Partnerská výzva projektu INNOCASTLE zaměřeného na revitalizaci kulturního dědictví (hrady, zámky, zahrady) jako nástroje pro ekonomický rozvoj regionů

20160405_abstract_innocastle_a4.pdf

INNOCASTLE (Nizozemí, Rumunsko) bude předložen v 2. výzvě programu INTERREG EUROPE, a to již 13. 5. 2016. Přihlašovat se tedy lze s tímto datem na zřeteli.

INNOCASTLE (Nizozemí, Rumunsko) bude předložen v 2. výzvě programu INTERREG EUROPE, a to již 13. 5. 2016. Přihlašovat se tedy lze s tímto datem na zřeteli.

V projektu by se mělo na úrovni partnerů objevit 5 - 8 evropských zemí. Vhodní uchazeči by měli splňovat: být veřejným subjektem, institucí či soukromou neziskovkou; měl by zde existovat přímý vztah mezi kulturním dědictvím/turismem a strukturálními fondy; pro danou zemi/region musí být téma INNOCASTLE relevantní.

Cílem projektu je posílení ekonomického rozvoje, turismu a místních iniciativ skrze revitalizaci, obnovu genia loci a rozvoj potenciálu řečených historických, kulturních míst. Nastínit má nové politiky, nové obchodní modely a přístupy a přispět k vzájemné výměně kontaktů, zkušeností a té nejlepší praxe.

Konkrétně by mělo dojít k vytvoření digitálních i fyzických platforem a sítí, stimulaci nových obchodních modelů, zapojení lokálních komunit a utužení spolupráce stakeholderů a usnadnění společného plánování a marketingu.

Projekt potrvá 4-5 let. První fáze se odehraje v rozmezí 2-3 let a zahrne sestavení strategických plánů, implementaci 3-4 regionálních akcí, 3 obchodní, případové studie vycházející ze znalostní výměny a zavedení meziregionální vzdělávací platformy tvořené zúčastněnými lidmi z praxe. V druhé fázi proběhnou 3 pilotní projekty kulturního turismu a také monitoring implementace akčního plánu. Plánovaný rozpočet se pohybuje mezi 1 a 2 miliony eur ERDD. Spolufinancování ze strany EU se bude pohybovat mezi 75 - 80%.

A: Joep de Roo

E: deroo@eurodite.eu

T:  +316 1191 0702

Abstrakt projektu ke staženíNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Edice Box

Norské fondy

Pražské Quadriennale - mezinárodní soutěžní přehlídka scénografie a divadelní architektury

IDU na Facebooku:

↑ nahoru