Nové finanční příležitosti pro výzum a inovace v kultuře ze zdrojů EU

Evropská komise hodlá v příštích dvou letech pomocí programu Horizont 2020 investovat do výzkumu a inovací téměř 16 miliard eur.

Některé vyhlášené výzvy pro výzkum a inovace pro oblast kultury zahrnuje též kulturní dědictví. Související výzvy najdete na:

Navštivte tzv. Participant Portal , abyste měli přehled o všech výzvách programu Horizont 2020.

Nové poskytnuté finanční příležitosti přímo navazují na politické priority Evropské komise  a přispívají k balíčku opatření, která přispívají k zaměstnanosti, růstu a investic, jednotného digitálního trhu, energetické unii a klimatu, vnitřního trhu se silnějším průmyslem a učiní z Evropy silnějšího globálního hráče.

Více na http://ec.europa.eu/culture/news/2015/1029-culture-research-innovation-horizon-2020_en.htm?pk_campaign=Email-Nov2015&pk_kwd=News11Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Edice Box

Norské fondy

Pražské Quadriennale - mezinárodní soutěžní přehlídka scénografie a divadelní architektury

IDU na Facebooku:

↑ nahoru