Nejlepší evropské festivaly oceněné značkou EFFE 2015–2016

EFFE s potěšením oznamuje vyhlášení výsledků výběru nejlepších evropských festivalů oceněných značkou EFFE pro období 2015–2016. Po náročném procesu hodnocení národními a mezinárodními experty bylo vybráno 761 festivalů z 31 zemí, které se tímto zařazují do první generace držitelů značky EFFE. Všechny oceněné festivaly najdete na www.effe.eu. Na začátku léta bude k dispozici také online Průvodce evropskými festivaly 2015–2016.

EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe/Evropa pro festivaly, festivaly pro Evropu), projekt European Festivals Association (Evropská festivalová asociace), je vstupní branou pro širokou i odbornou veřejnost, který umožňuje poznat evropské festivaly a zapojit se do nich. EFFE představuje novou mezinárodní platformu pro festivaly, které nabízejí kvalitní umění, jsou zakořeněny ve svých komunitách a zprostředkovávají evropské hodnoty. Publikum z celého světa bude mít díky této platformě přístup k aktuálním informacím a bude se moci účastnit vybraných festivalů. Hlavním kritériem EFFE je vynikající úroveň zapojených a oceněných evropských festivalů v jejich každodenním provozu.

Po vyhlášení otevřené výzvy pro získání značky EFFE 2015–2016 v létě 2014 poslaly své přihlášky stovky festivalů a prokázaly tak své ambice splnit tři kritéria hodnocení: uměleckou kvalitu, spolupráci s místní komunitou a mezinárodní směřování festivalu. Národní experti, jmenovaní národními kontaktními místy EFFE, které šířily informace mezi „místními“ festivaly, vyhodnotili žádosti a svá zjištění předali mezinárodní porotě, která v květnu 2015 nominovala držitele značky EFFE 2015–2016. Národním kontaktním místem v České republice je Institut umění – Divadelní ústav.

„Jsme rádi, že držitelé značky EFFE 2015–2016 vytvořili první generaci držitelů, jejichž cílem je udržení umělecké kvality a široké nabídky žánrů a aktivit pro publikum,“ řekl předseda mezinárodní poroty EFFE Vincent Baudriller, ředitel divadla Vidy v Lausanne a bývalý ředitel Festival d’ Avignon. „Mluvíme zde o celosvětově renomovaných festivalech a datech v kulturním kalendáři i o různých událostech týkajících se jen úzké skupiny lidí. Značka EFFE tak pokrývá skutečně širokou škálu festivalů.”

Všichni držitelé značky EFFE 2015–2016 budou začátkem léta představeni v online i tištěném průvodci. Tento jedinečný výstup rozšíří působení evropských festivalů a vytvoří tak nové mosty mezi festivalovou komunitou a novými možnostmi týkajícími se informací o plánovaných festivalech.

Prezident European Festivals Association Darko Brlek řekl: „Jsem rád, že asociace nabídla své služby nové platformě, která má velkou oporu v oblasti festivalů a dokáže zprostředkovat kontakt mezi tolika festivaly a jejich publikem. Díky projektu  EFFE vznikla jedinečná festivalová komunita – je to opravdový dar evropské kultuře a její neuvěřitelné rozmanitosti, která je v evropských festivalech přítomna.“

Více novinek o značce EFFE 2015–2016 získáte na www.effe.eu.

Kontakt:

Kontaktní místo pro ČR: Institut umění – Divadelní ústav, Eva Žáková, eva.zakova@divadlo.cz

 

 

 

 Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Edice Box

Norské fondy

Pražské Quadriennale - mezinárodní soutěžní přehlídka scénografie a divadelní architektury

IDU na Facebooku:

↑ nahoru