Museum of Republic of Srpska Banja Luka hledá partnery pro společný kulturní projekt - výzva

Toto muzeum srbské Republiky funguje už od roku 1930 a představuje tamní hlavní instituci pro ochranu hmotného kulturního dědictví. Stávající projekt se má vztahovat k oblasti vědy a kulturního dědictví a všech relevantních disciplín. Vítány jsou všechny organizace, které se přihlásí v listopadu 2016.

Oborově může jít o subjekty a projekty týkající se: muzeologie, kulturního dědictví, konzervace a restaurace, muzeální dokumentace a archivace, sociální inkluze lidí se speciálními potřebami, atd. Vítány jsou všelijaké návrhy, ať už má jít o výstavy, publikační činnost, kulturní události, výzkum, průvodcovskou aktivitu, instalace, uměleckou činnost, socializaci, diskuse, vzdělávací cykly, inkluzivní projekty a jiné.

K ředitelka Nada Puvačć

muzejrs@blic.net

Dokument výzvyNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Edice Box

Norské fondy

Pražské Quadriennale - mezinárodní soutěžní přehlídka scénografie a divadelní architektury

IDU na Facebooku:

↑ nahoru