Institut umění - Divadelní ústav VYPISUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI Uměleckého ředitele/ky Pražského Quadriennale scénografie a divadelního prostoru 2019

Kvalifikační předpoklady

 • ukončené vysokoškolské vzdělání (v oboru divadla výhodou)
 • praxe v oboru se zásadními aktivitami s mezinárodním přesahem v oboru divadla min 5 let,
 • velmi dobrá znalost anglického jazyka (úroveň minimálně B2)
 • znalost dalšího jazyka žádoucí.

Ostatní požadavky

 • silná osobnost s organizačními a řídícími schopnostmi, komunikativní a schopná týmové práce
 • schopnost vytváření koncepcí mezinárodních projektů a jejich realizace
 • dobrá orientace v českém divadelním prostředí a hluboká znalost mezinárodního kontextu
 • dobrá znalost práce s počítačem

Charakteristika pracovní činnosti

 • vytváří koncepci pro ročník PQ 2019
 • vytváří koncepci, okruh partnerů a zodpovídá za obsah víceletého EU grantu z Programu EU Kreativní Evropa - Kultura 
 • řídí činnost mezinárodního uměleckého týmu
 • odpovídá za prezentaci PQ 2019 na mezinárodní úrovni
 • odpovídá za networking – vytváření vazeb v oboru
 • podílí se na organizaci krátkodobých projektů v mezidobí mezi jednotlivými ročníky PQ

Nabízíme

 • 0,5 pracovní úvazek s neomezenou dobou trvání se zkušební dobou 1 roku
 • plat podle tarifní stupnice, osobní hodnocení, příplatek za vedení a mimořádné odměny
 • zaměstnanecké benefity
 • další ohodnocení na základě smlouvy na realizaci EU grantu a dalších aktivit
 • atraktivní práce v prestižním mezinárodním projektu
 • možnost dalšího vzdělávání

 

Přihláška do prvního kola VŘ musí obsahovat

 • motivační dopis v anglickém jazyce
 • strukturovaný životopis v českém jazyce
 • seznam realizovaných projektů v českém jazyce
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • základní teze koncepce PQ 2019 v českém jazyce (max. 5000 znaků s mezerami) a dále v této souvislosti základní koncept víceletého evropského projektu do Programu Kreativní Evropa – Kultura.

Organizace a termín VŘ

Řízení bude případně vícekolové, posouzením uchazečů bude pověřena komise odborníků.

Přihlášky zasílejte v elektronické podobě na adresu erika.francakova@divadlo.cz  nejpozději v termínu do 31. 10. 2015, následně obdržíte rovněž elektronicky doklad o doručení přihlášky.

Nástup od 1. 1. 2016.Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Edice Box

Norské fondy

Pražské Quadriennale - mezinárodní soutěžní přehlídka scénografie a divadelní architektury

IDU na Facebooku:

↑ nahoru