Eva Žáková

Telefon: 224 809 134
Email: eva.zakova@institutumeni.cz

 

1983 - PhDr – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

1985–1990 - Art Centrum

1991–1995 - Oddělení videotéky Kyliánovy nadaceDivadelní ústav,

1998–2000 - Oddělení marketingu Sbírky starého umění Národní galerie v Praze

od 2001 - vedoucí České kanceláře programu EU Kreativní Evropa – Kultura, IDU

od 2003 - vedoucí sekce Institut umění Institutu umění – Divadelního ústavu

od 2004 - náměstkyně ředitele Institutu umění – Divadelního ústavu


Příprava a vedení projektů:

Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR (2006–2011).
Výzkumný projekt podpořen z programu MK.

Sociálně-ekonomický potenciál kulturních, resp. kreativních průmyslů v ČR (2007-11)
Výzkumný projekt podpořen z programu MK.

Mapování kulturních a kreativních odvětví v ČR (2011 – 2015)
Výzkumný projekt (podpořeno z programu MK NAKI).

http://www.idu.cz/cs/kulturni-politika


Spolupráce na projektech:

2008 – 2015 - členka Expertních pracovních skupin otevřené metody koordinace Evropské komise pro kulturní a kreativní průmysly

Publikační činnost:
Podpora kulturních a kreativních odvětví z fondů EU na léta 2015–2020, vyhodnocení možností čerpání, stavu a překážek v účasti českých subjektů (2016, spolu s M. Mullerovou a D. Zarodňanskou)

Kreativní průmysly - příležitost pro novou ekonomiku II (2013, spolu s M. Cikánkem, E. Lehečkovou, Z. Jaurovou, P. Bednářem)

Kulturní a kreativní průmysly ve vybraných zemích Evropské unie -  Vymezení, ekonomický přínos, strategická podpora (2013, spolu s M. Krausem)

Kulturní a kreativní průmysly v České republice (2011, spolu s kolektivem autorů)

Kulturní a kreativní průmysly v kulturní politice Evropské unie (2010) 

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR, II. svazek - Stav, potřeby a trendy,(2015, spolu s kolektivem autorů) 

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR, I. svazek -Vymezení, kvantitativní mapování a strategické dokumenty,(2015, spolu s kolektivem autorů) 

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Edice Box

Norské fondy

Pražské Quadriennale - mezinárodní soutěžní přehlídka scénografie a divadelní architektury

IDU na Facebooku:

Kontakt

Institut umění Divadelní ústav

Celetná 17, 110 00  Praha 1

T: 224 809 111
E: info@idu.cz


Kompletní kontakty

↑ nahoru