Eurostat zveřejnil třetí vydání publikace Kulturní statistika pro rok 2016

Eurostat vydal nová statistická data EU pro kulturu, která představují výběr kulturních indikátorů z níže jmenovaných oblastí. Publikace je zdarma, dostupná online.

Zahrnuje témata a oblasti: kulturní zaměstnanosti, mezinárodního trhu s kulturními statky, podnikání v kultuře, kulturní participace, využití internetu pro účely kultury a kulturní výdaje. Dále přináší doplňující, kontextuální data o studentech kulturních oborů, jazykového vzdělávání a mezinárodní mobilitě studentů terciárního vzdělávání. Rovněž jsou obsaženy aktuální informace týkající se EU a mezinárodních iniciativ zaměřených na kulturní dědictví, včetně seznamu UNESCO či označení European Heritage Label.

Publikaci můžete stáhnout na:
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-04-15-737 

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Edice Box

Norské fondy

Pražské Quadriennale - mezinárodní soutěžní přehlídka scénografie a divadelní architektury

IDU na Facebooku:

↑ nahoru