EACEA s výzvou k organizaci a pořádání série událostí a aktivit audiovisuálního charakteru

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) tuto tenderovou výzvu vyhlašuje pro kontrakt na dobu 2 let s uzávěrkou pro přijetí přihlášek do 20. 3. 2017. Příjemcem služeb bude mediální oddělení EACEA a Evropské komise.

Plný název projektu zní "Multiple framework service contract “in cascade” for the organisation of events and promotional actions, mainly in the context of the audiovisual industry". Vybráno tedy bude několik zajišťujících subjektů. Celkový odhadovaný rozpočet projektu je 20 000 000 eur.

Konkrétními cíly projektu je: 1/ poskytnout platformy pro zviditelnění podprogramu Creative Europe MEDIA a Digital Single Market na zásadních událostech a na trzích daného sektoru 2/ organizace událostí pro podporu a rozvoj audiovizuálních aktivit a produktů, pro potřeby MEDIA subprogramu 3/ podpořit B2B výměnu zpřístupněním velkých audiovizuálních trhů pro evropské profesionály a zlepšení jejich schopností v mezinárodním jednání

Veškeré detaily najdete na oficiální stránce tenderové výzvy, potažmo v jednotlivých dokumentech připojených na konci stránky.

https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/calls-for-tender-eacea/inter-institutional-procurement-procedure-–-open-call-for-tender-no-eacea201701-multiple-framework_enNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Edice Box

Norské fondy

Pražské Quadriennale - mezinárodní soutěžní přehlídka scénografie a divadelní architektury

IDU na Facebooku:

↑ nahoru