Ceny České hudební rady v roce 2012 vyhlášeny

Věroslav Němec z Amos Editio a tajemnice ČHR Lenka Dohnalová
Věroslav Němec z Amos Editio a tajemnice ČHR Lenka Dohnalová

V neděli 20. května 2012 udělila Česká hudební rada v Břevnovském klášteře v Praze 6 během koncertu Collegia 1704 ceny nominované v roce 2011, a to souboru Collegium 1704 za mimořádnou uměleckou a dramaturgickou kvalitu souborů Collegia a reprezentaci kultury České republiky v zahraničí, dále pak nakladatelství Amos Editio za přínos nakladatelství k rozvíjení vztahu mladých lidí k soudobé tvorbě vydávání kvalitních, pedagogicky zaměřených notových edic děl žijících českých autorů. Ceny předali president České hudební rady Lukáš Hurník, Ph.D. a tajemnice PhDr.Lenka Dohnalová, Ph.D.

Pražský barokní orchestr Collegium 1704 a vokální soubor Collegium Vocale 1704 byly založeny cembalistou a dirigentem Václavem Luksem v roce 2005. Od roku 2007 jsou Collegium 1704 a Collegium Vocale 1704 residenčními soubory  Svatováclavského hudebního festivalu v Ostravě.   Soubory rychle získaly domácí i zahraniční renomé, zejména ve Francii, kde přispěly především k propagaci českého skladatele J. D. Zelenky, a v Německu  Officium defunctorum & Requiem J. D. Zelenky bylo v červnu 2011 oceněno jako nahrávka měsíce prestižním časopisem GRAMOPHONE Magazine. Více na: http://www.collegium1704.com/cs/o-nas/c-1704.html

Šéf Collegia 1704 Václav Luks

Hudební nakladatelství Amos Editio s.r.o. vzniklo v Praze koncem roku 2000 jako součást skupiny společenství AMOS.Kvalitou i rozsahem své nakladatelské produkce se v krátké době zařadilo mezi nejvýznamnější české hudebně-nakladatelské domy. V nakladatelském katalogu převažuje česká hudba 18. – 21. století, především skladby komorní a díla s instruktivním zaměřením. Více na: http://www.amoseditio.cz/cz/amoseditio.htm

Česká hudební rada je českou sekcí Mezinárodní hudební rady při UNESCO. Ceny uděluje za dlouhodobou významnou činnost v oblasti hudební kultury od r. 1994. Mezi oceněnými byli např. dirigenti Z. Košler, Sir Ch. Mackerras, J. Bělohlávek, J. Kout, operní režiséři D. Poutney, D. Radok, soubory Collegium Marianum, Orchestr Berg a další. Jedná se o ocenění čestná, nicméně doprovozená darem díla některého z českých grafiků.

Více na www.chr.nipax.cz

 Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Edice Box

Norské fondy

Pražské Quadriennale - mezinárodní soutěžní přehlídka scénografie a divadelní architektury

IDU na Facebooku:

↑ nahoru