Cenu ASSITEJ získala Michaela Homolová

V neděli 19. 3. bude udělena cena ASSITEJ. Ta se tradičně každý rok uděluje osobnosti, která se zasloužila o rozvoj divadla pro děti a mládež v ČR. Symbolickou cenu, již vyrobily děti z keramického kroužku MŠ Hroncova (Praha 4), letos převzala režisérka a pedagožka Michaela Homolová za soustavný rozvoj divadla pro děti, především za soustředěnou a úspěšnou aktivitu v oblasti divadla hraného dětmi. Její inscenace Jednou v Chelmu... byla v minulém roce uvedena s velmi dobrým ohlasem na Světovém festivalu dětského divadla ve Stratfordu v Kanadě.

Michaela Homolová se divadlu pro děti a mládež věnuje celý svůj dosavadní profesní život. Od absolutoria oboru režie na katedře alternativního a loutkového divadla na pražské DAMU v roce 1995 se podílí na úspěšné éře Naivního divadla Liberec jak autorsky a herecky, tak především režijně. Má na svém kontě 20 režií – z poslední doby například O beránkovi, který spadl z nebe, Čechy leží u moře. Své zkušenosti s tvorbou pro děti využívá jako pedagožka literárně-dramatického oboru Základní umělecké školy Liberec. To rozšířilo její činnost nejen na tvorbu pro děti ale i na tvorbu dětí – je vedoucí dětských a mladých souborů, jejichž inscenace patří v posledních letech k nejzajímavějším na celostátních přehlídkách dětského a mladého divadla. O kvalitě její umělecké a pedagogické práce svědčí i to, že její inscenace Jednou v Chelmu... byla uvedena s velmi dobrým ohlasem v loňském roce na Světovém festivalu dětského divadla ve Stratfordu v Kanadě.

 

 
Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Edice Box

Norské fondy

Pražské Quadriennale - mezinárodní soutěžní přehlídka scénografie a divadelní architektury

IDU na Facebooku:

↑ nahoru