Arhitext Design Foundation (Rumunsko) hledá partnery pro projekt o architektuře, urbanismu a společnosti - výzva

Projekt bude veden jako proces kritického zkoumání, průzkumu, vyhodnocení a sledování šíření tendencí současné architektury ve střední a východní Evropě. Zahájen bude od poloviny roku 2018 a obsáhne jak tematický modul, tak část týkající se udílení cen. Hlásit se lze do 20. 11. 2017.

Arhitext Design Foundation a periodikum Architext se už od roku 1990 zabývají mapováním architektonických a urbanistických fenoménů v Rumunsku a zahraničí. Jejich stálým cílem je podpora nového kulturního klimatu v post-socialistickém Rumunsku i otevírání různých cest a společné znalostní základny mezi Západem a Východem. Akcentován je interdisciplinární pohled.

Stávající projekt se má jmenovat Architecture and Society; Theory and Criticism of Architecture and Urbanism. Svým přístupem se zaměří na aktuální kulturní podmínky, které definují zásadní, dynamickíé transformace dotýkající se způsobů bytí a vydlení ve světě. Tedy změny modů existence, které se setkávají s dalšími radikálními změnami, které ovlivňují například způsob formování měst a stavby domů.

Projekt obsáhne dva moduly, doplněné mnoha událostmi. Půjde třeba o výstavy, přednášky a konference, diskuse, workshopy a podobně. První modul bude mít praktický a teoretický submodul. Druhý pak bude představován soutěží a oceněními East-Centric Arhitext Awards.

Detailní informace najdete v dokumentu níže.

Dokument výzvytNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Edice Box

Norské fondy

Pražské Quadriennale - mezinárodní soutěžní přehlídka scénografie a divadelní architektury

IDU na Facebooku:

↑ nahoru