27. BŘEZEN 2016 – SVĚTOVÝ DEN DIVADLA - autorem letošního Poselství je Anatolij VASILJEV

Mezinárodní divadelní ústav / The International Theatre Institute – ITI/ s radostí sděluje, že Poselství k letošnímu Světovému dni divadla napíše jeden z nejvýznamnějších evropských režisérů a pedagogů současného, nejen ruského, divadla Anatolij VASILJEV.  

Od svého zrodu v roce 1962 je Světový den divadla každoročně slaven 27. března a představuje pro divadelní komunitu možnost zdůraznit veškerou rozmanitost této umělecké formy a podpořit její vliv na současnou společnost.

Mezinárodní divadelní ústav oslovuje k této globální příležitosti  každý rok některou proslulou uměleckou osobnost k napsání mezinárodního Poselství. To je posléze prostřednictvím národních center ITI a její sítě distribuováno do více než 90 členských zemí a dalších četných zemí přidružených a spolupracujících s ITI, na celém světě. Poselství je obvykle překládáno do více než 20 jazyků. ITI se navíc snaží podporovat různé formy národních, regionálních a celosvětových aktivit k oslavě světového Dne divadla.

Rovněž národní centra ITI z celého světa oslovují prominentní divadelní persony ve svých zemích, aby přečetli Poselství, resp. vyzývají všechna divadla, aby Poselství zaznělo v den svátku před představením z jeviště / tj. přečetl jej před oponou význačný herec/. Od Jeana Cocteaua k Ariane Mnouchkine, přes Petera Brooka, Václava Havla či Daria Fo, nejlepší divadelníci a osobnosti světového umění se takto staly součástí oslav Světového dne divadla, - a  letošní rok 2016 není, díky účasti Anatolije Vasiljeva, výjimkou.Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Edice Box

Norské fondy

Pražské Quadriennale - mezinárodní soutěžní přehlídka scénografie a divadelní architektury

IDU na Facebooku:

↑ nahoru